I august ga EU-kommisjonen Polen én måned på å reversere lovene som i praksis la polske domstoler under politisk kontroll. 

19. oktober avsa EU-domstolen (ECJ) en midlertidig forføyning, der Polen ble pålagt å stanse implementeringen av de nye pensjonsreglene for dommere. Mandag kom så den endelige avgjørelsen fra ECJ, med samme konklusjon.

Bare timer senere signerte den polske presidenten, Andrzej Duda, den nødvendige reverseringen.

Trykket virket

Dermed ser det inntil videre ut til at trykket fra EU har fungert. Polen er ett av de landene i Europa der EU har høyest oppslutning. Ifølge britiske Telegraph viste en meningsmåling i oktober at 84 prosent ønsket fortsatt EU-medlemskap. Selv blant de som stemmer på det nasjonalkonservative styrende partiet PiS, har EU 76 prosent oppslutning.

Til polske medier skal president Andrzej Duda tirsdag ha uttalt at lovendringen var ment å fjerne trykket fra EU inntil videre, for å unngå at regjeringens videre arbeid med reformer blir hindret.

– Jeg har besluttet at det er nødvendig å etterleve pålegget, uavhengig av om det kunne komme fra av EU-domstolen, og uavhengig av om det går utenfor domstolens kompetanse, sa Duda ifølge Telegraph.

Tvangspensjon

Bakgrunnen for konflikten er at det nasjonalkonservative «Lov og rettferdighetspartiet», PiS (Prawo i Sprawiedliwość), i 2015 fikk rent flertall i den polske nasjonalforsamlingen. Polsk Høyesterett har siden kjent flere av regjeringens lovendringer grunnlovstridige, og for å få utnevnt nye dommere, laget myndighetene en lov som flytter pensjonsalderen fra 70, til 65 år for menn og 60 år for kvinner, noe som blant annet ville tvangspensjonere justitiarius Malgorzata Gersdorf (65).

Selv hevder regjeringen at reformen handler om å rydde opp etter kommunistregimet som styrte Polen – for snart 30 år siden.

Les mer om bakgrunnen her