Medlemskontingenten til de politiansatte som er medlem i den ideelle organisasjonen, trekkes over lønnsslippen. En privatperson søkte nylig om innsyn i denne listen hos Politidirektoratet, som sa nei. Men Justisdepartementet godkjente innsynsbegjæringen og delte ut listen, skriver Bergens Tidende.

Det var Politiforum som først omtalte saken. De kjenner til at listen også er utlevert til minst en annen person.

– NNPF oppfatter utlevering av den samlede listen over lønnstrekk som ulovlig og et grovt brudd på personvernet til rundt 3.000 av våre medlemmer, sier leder Jan-Erik Bresil i NNPF. Han sier det kan bli aktuelt å klage til Datatilsynet.

Les også: Er offentleglova § 9 i strid med EUs personvernforordning?

– Jeg blir forbannet

Flere politifolk som har fått navnet sitt utlevert, reagerer kraftig på utleveringen, skriver Politiforum.

De stiller spørsmål ved om Justisdepartementet vet hva de har gjort, med tanke på at politifolk som jobber opp mot tunge kriminelle miljøer og med vilje holder en lav profil, nå får navnet sitt utlevert.

– Jeg blir forbannet når noen setter sikkerheten til mine kolleger i fare, sier en politiansatt som har navnet sitt på listen.

– Jeg mister jobben min hvis jeg gir ut telefonnummeret til en av mine kolleger. Men Justisdepartementet gir ut en liste med fullt navn, sier hun.

Fagforeningen Politiets Fellesforbund Vest frykter at listen kan komme på avveie, og at kriminelle miljøer kan misbruke informasjonen.

– Komplett uforståelig

I en epost til BT skriver Justisdepartementet at de vurderte klagen på direktoratets avslag på innsynsbegjæringen opp mot offentlighetsloven.

– Vår vurdering fremgår av avgjørelsen i klagesaken, og vi har ingen tilføyelser å komme med til denne, skriver Justisdepartementet til BT, som har søkt om innsyn i avgjørelsen, men ennå ikke fått svar.

Frps Per-Willy Amundsen, som leder Stortingets justiskomité, mener det er sjokkerende og komplett uforståelig hvordan Justisdepartementet har opptrådt i saken.

– Én ting er det personvernmessige, samtidig som det har et klart risikoperspektiv ved seg. Departementet har her etter min vurdering sviktet totalt. Vi kommer til å ta opp saken med justisministeren for å få vite på hvilket grunnlag denne beslutningen ble tatt, sier han.

(NTB)