Fra nyttår er det planen at Nordre Vestfold tingrett, Tønsberg tingrett, Sandefjord tingrett og Larvik tingrett skal bli til «Vestfold tingrett».

Arbeidet med sammenslåingen skal ledes av den nye sorenskriveren, og onsdag offentligjorde innstillingsrådet søkerlisten.

De kvalifiserte søkerne er:

  1. Steinar Langholm (55), konstituert sorenskriver ved Øst-Finnmark tingrett
  2. Siri Vigmostad (60), sorenskriver ved Larvik tingrett
  3. Per Christian Arnesen (51), tingrettsdommer ved Stavanger tingrett
  4. Tor Erik Heggøy (47), partner i Tenden Advokatfirma
  5. Hans Sverre Sjøvold (60), politimester i Oslo

Den som får jobben, vil få ansvar for 23 dømmende og 31 administrative stillinger, noe som vil gjøre Vestfold tingrett til landets femte største domstol, hårfint bak Gulating lagmannsrett.

 – En sammenslått tingrett i Vestfold vil bli en av de større tingrettene i landet. Dette gir mulighet for økt spesialisering og digitalisering, som vi mener vil være til fordel for brukere og innbyggere. Dessuten gir det forutsetninger for et enda bedre faglig miljø, både for dommerne og saksbehandlerne. Det kan også gi en større fleksibilitet i arbeidsprosesser, som også kan komme brukerne til gode, sa avdelingsdirektør i Domstoladministrasjonen Iwar Arnstad til Rett24 tirsdag.