Vinneren av årets Rafto-pris er advokat og leder for den polske ombudsmannen for menneskerettigheter.

bodnar
Adam Bodnar

I begrunnelsen heter det at Adam Bodnar har satt søkelyset på den avgjørende rollen uavhengige ombudsmenn utgjør for menneskerettigheter, og for arbeidet med å verne polske institusjoner mot de angrepene de for tiden utsettes for fra det regjerende Lov og Orden-partiet.

Les om EU-kommisjonens søksmål mot Polen her

– Prisen er ikke bare en pris til mitt arbeid og denne institusjonen, men først og fremst en støtte til polsk sivilsamfunn, akademia, dommere og advokater som kjemper for rettsstaten, juridisk uavhengighet, pluralisme og beskyttelse av minoriteter i Polen, skriver Bodner i en pressemelding.

Les hele komitéens begrunnelse her.

Prisen utdeles av Thorolf Raftos Stiftelse for Menneskets Rettigheter til enkeltpersoner, organisasjoner eller grupper som kjemper for ideer og prinsipper som underbygger FNs charter om menneskerettighetene.

Thorolf Rafto var professor i økonomisk historie ved Norges Handelshøyskole.