Regjeringen besluttet onsdag at det ikke vil bli fremmet  noen proposisjon om hjemmel for portforbud.

Beslutningen er tatt etter en høringsrunde med helt uvanlig mye folkelig engasjement. Mer enn tusen enkeltpersoner protesterte.

Les: Flom av protester i portforbud-høringen

Fra mer faglig hold var var det gjennomgående budskapet at bruk av portforbud i forbindelse med Covid-19 vil være et uforholdsmessig inngrep i bevegelsefriheten, og dermed innebære en krenkelse av EMK.

– Regjeringen er opptatt av å være best mulig forberedt i forbindelse med å bekjempe koronaviruset. Derfor har vi også utredet behovet for en lovhjemmel om portforbud, som vi har hatt på bred høring. Dette er et «verktøy» vi ikke har, og som vi heller ikke har hatt behov for. Det er fortsatt situasjonen, og den håper vi skal vedvare. Derfor fremmer vi ikke noe lovforslag for Stortinget, uttaler justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) i en pressemelding.

Departementet opplyser at engasjementet i høringsrunden skal få en grundig behandling, til tross for at regjeringen ikke går videre med et portforbud til Stortinget. Av totalt 1400 høringsuttalelser var rundt 1200 fra privatpersoner.

– Vi går nå igjennom høringsinnspillene, og er glade for engasjementet og de store debattene dette har reist. Vi mener imidlertid ikke det er behov for en slik hjemmel, og håper heller ikke det blir det, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Av pressemeldingen kan man tolke at regjeringspartiet Venstre ikke har vært entusiastiske til idéen. Partileder Guri Melby blir sitert på at hun er glad for beslutningen.

– Høringsrunden har vært tydelig på at dette ikke er et nødvendig virkemiddel i den situasjonen vi befinner oss i nå og det er vi i Venstre enige med, uttaler Melby, som er kunnskaps - og integreringsminister.