Diskusjonen om hva som ligger i retten til «oppgjør» i kontant betaling har bølget de senere årene. Lovavdelingen har ment at dette gir utsalgssteder plikt til å selge varer mot kontant betaling, mens blant andre professor Hans Fredrik Martinussen har fremholdt at begrepet «oppgjør» kun dekker allerede inngåtte avtaler. Altså slik at en butikk fint kan stille kontantvilkår før den inngår salgsavtale.

Les: Justisdepartementet står på sitt om kontanter

Annonse

Vil du være med på å sikre rettssikkerheten til NAVs brukere og bli en del av et engasjert juridisk fagmiljø?

Endrer loven

Nå vil Justis- og beredskapsdepartementet legge diskusjonen død, ved å endre lovens ordlyd. I en proposisjon som ble lagt frem ii statsrådet fredag, skriver departementet at dagens bestemmelse gir forbrukere en «tilsynelatende omfattende rett til kontant betaling, men den reiser en rekke tolkningsspørsmål som gjør det vanskelig å vite hvor langt denne retten egentlig rekker».

Den nye ordlyden er: «I salgslokale der en næringsdrivende på fast basis selger varer eller tjenester til forbrukere, skal forbrukeren tilbys å betale med tvungne betalingsmidler hvis det kan betales for varen eller tjenesten med andre betalingsløsninger i eller i umiddelbar tilknytning til salgslokalet».

Det skal imidlertid gjøres unntak for salg av varer fra automater og ubetjente salgslokaler, og for kjøp på mer enn 20.000 kroner.

– Fint med opprydning

Departementet er fortsatt av den oppfatning at butikkene allerede i dag har en slik plikt, og mener selv at lovforslaget kun skal tydeliggjøre hva en allerede eksisterende plikt går ut på.

– Fint med opprydning. Personlig har jeg aldri vært motstander av kontanter, bare motstander av dårlig juss, sier professor Hans Fredrik Martinussen, etter å ha sett gjennom forslaget.

«En regel som på en klarere og mer forståelig måte angir hvor langt retten til å betale med kontanter går, vil etter departementets syn også innebære en styrking av denne retten fordi regelen vil være enklere å forholde seg til for kunder som ønsker å påberope seg den, for næringsdrivende som skal følge den, og for myndighetene som skal håndheve den», heter det i proposisjonen, som du finner her.