Mandag la regjeringen frem forslaget til statsbudsjett for 2020. Det viser at det heller ikke i år kommer noe vesentlig løft i salærsatsen, slik Advokatforeningen har etterlyst over flere år.

Regjeringen foreslår å øke salærsatsen med 20 kroner i timen, fra 1040 til 1060 koner. Dette innebærer en vekst på 1,9 prosent.

Ser man på SSBs prognose for 2020, vil 20 kroner vekst innebære en helt marginal realvekst, ettersom SSB anslår prisveksten for 2020 til 1,8 prosent. Prognosen for gjennomsnittlig lønnsvekst ellers i samfunnet er til sammenligning 3,6 prosent.

Advokatene har tidligere fremholdt at salærsatsen over tid har økt for lite, og at satsen i dag burde ligget flere hundre kroner høyere, om den skulle holdt tritt med reallønnsveksten ellers i arbeidslivet.

– Det er lavere enn lønnsveksten ellers i arbeidslivet, og det er skuffende. Det viser liten vilje til å sikre rettshjelp til de som ikke har råd til det, sier Advokatforeningens generalsekretær Merete Smith.

I 2017 ble økningen i salærsatsen satt til null, noe som førte til at Advokatforeningens medlemmer holdt en protestaksjon for Stortinget.