Kjære leser, i følge norsk lov hersker det i Norge rettsferie fra 1. juli til 15. august.

Rett24-redaksjonen er naturlig nok opptatt av å følge lovens system, og kommer derfor til å gire ned betydelig i ukene fremover. Det innebærer at antall nyheter som publiseres på rett24.no vil bli lavere enn normalt. Helt stille blir det imidlertid ikke, det ville ikke være et nyhetsmedium verdig. Så titt gjerne innom i blant.

Vi benytter imidlertid anledningen til å ønske alle lesere en riktig god sommer, og lover fullt trøkk på andre siden av sommerferien.