Dalseide var fra Ål i Hallingdal, og har siden 1992 vært sorenskriver i Sør-Østerdal tingrett. Dalseide har publisert en rekke fagartikler innen blant annet barnerett, plan- og bygningsrett og straffeprosess, og har ledet flere lovutvalg. Han har vært mekler hos riksmekleren siden 2004, og riksmekler siden 1. september 2013.

– Dalseide har vært høyt respektert av partene i arbeidslivet, og har som riksmekler gjort en stor og viktig samfunnsinnsats. Dalseide vil bli dypt savnet av meklerne og de ansatte ved riksmeklerens kontor, forteller riksmeklerens faste stedfortreder Kine Steinsvik til NTB.

Steinsvik er til daglig lagdommer i Borgarting lagmannsrett.

Gransket golfturer

Blant utvalgene Dalseide deltok i, var det kanskje de såkalte Dalseide-rapportene om Forsvarets innkjøp av IKT-tjenester, som fikk mest offentlig oppmerksomhet. Bakgrunnen var det som ble omtalt som Siemens-saken, der det norske firmaet Siemens Business Services (SBS) var mistenkt for å overfakturere og smøre personell i det norske Forsvaret. 

Dalseide-utvalget gransket blant annet golfturer, der ansatte i Siemens og toppoffiserer i Forsvaret deltok. Utvalget konkluderte med at Forsvaret var blitt overfakturert med 36,8 millioner kroner.

Selskapet ble senere frifunnet for alle strafferettslige forhold i den påfølgende Økokrim-saken.

– Intelligent og dyktig

Det er med stor sorg vi har mottatt beskjeden om riksmekler Nils Dalseide bortgang. Han var en sterk og tydelig embetsmann og  en god representant for den norske arbeidslivsmodellen. Våre tanker går til familien, skriver Kristin Skogen Lund på NHOs hjemmeside.

– NHO har i alle år hatt et svært godt samarbeid med Dalseide, senest i den kompliserte meklingen i årets lønnsoppgjør, hvor vi i fellesskap fant en god løsning. Personlig kjente jeg ham som en meget intelligent og dyktig fagmann, med stor integritet. Han hadde alltid en god historie eller en lun kommentar å ty til når det blåste som verst i meklingene, skriver Skogen Lund.

– Unik evne

Også LO-leder Hans-Christian Gabrielsen trekker frem Dalseides lune humor og faglige dytighet.

– Vi satte stor pris på samarbeidet med Dalseide, senest i meklingen mellom LO og NHO, hvor han var en viktig bidragsyter til resultatet vi kom fram til. Han hadde en unik evne til å skape tillit og gjensidig forståelse. Jeg kjenner ham som en faglig dyktig person, redelig og alltid med en lun humor, gode historier og et smil på lur, skriver Gabrielsen på LO.no

Spekter-direktør Anne Kari Bratten skriver på sin hjemmeside at hun kjente Dalseide som en svært kunnskapsrik og samfunnsengasjert mann.

– Personlig vil jeg savne de gode og tillitsfulle diskusjonene vi hadde, og også hans mange betraktninger og anekdoter rundt ulike samfunnsspørsmål. I dag går våre tanker først og fremst til Dalseides etterlatte, nære venner og kollegaer, skriver Bratten.