Rotevatn var nettopp ansatt som advokatfullmektig SANDS, da han i januar ble med inn i regjeringskorridorene i kjølvannet av Jeløya-erklæringen. Men etter 9 måneder med justis, flytter han nå over til et Venstre-styrt departement. 

Rotevatn har hatt ansvar for justissaker i Justis- og beredskapsdepartementet. Det er ikke utnevnt noen ny statssekretær etter Rotevatn, og antall statssekretærer i Justisdepartementet reduseres dermed til tre. De tre gjenværende statssekretærene i justis er da

  • Thor Kleppen Sættem (H)
  • Torkil Åmland (FrP)
  • Knut Morten Johansen (FrP) 

– Når partiet mener man gjør mer nytte for seg annet sted så gjør følger man med, slik er det. Jeg har trivdes godt i Justisdepartementet, men jeg er helt sikker på at det blir spennende og interessant også i Klima- og miljødepartementet, sier Rotevatn til Rett24.

– Nå vil det ikke lenger være representasjon fra alle regjeringspartiene i justis, hva betyr det tror du?

– Det er jo det som er normalen i de fleste departementer. Venstre skulle gjerne vært representert i alle, men vi har det antallet vi har, og vi snakker godt sammen i regjeringen på tvers av departementene. Jeg er sikker på at vi kommer til å ha en god dialog, så det er jeg ikke bekymret for, sier Rotevatn.