– Vi er tilfreds med firmaets utvikling i 2022, sier Per M. Ristvedt i Schjødt.

Et turbulent år i internasjonal politikk preget aktiviteten blant annet i transaksjonsmarkedet i fjor, og bidrar til at alle de store firmaene ender med prosentvis lavere vekst enn de gjorde i 2020. Mens Schjødt i fjor rapporterte om en vekst på 16,7 prosent, og Thommessen 18,5 prosent, endte alle de fire største firmaene i fjor på rundt 10 prosent vekst.

Aller størst fart holdt Schjødt, som økte omsetningen med nesten 200 millioner kroner, en vekst på 11,8 prosent. Firmaet har de siste årene ekspandert med flere overtagelser, og nærmer seg nå to milliarder med raske skritt, bare tre år etter at firmaet for første gang passerte én millliard.

Annonse

Vi opplever økt oppdragsmengde og søker en rekke nye Wiersholm-kollegaer i Trondheim for å styrke teamet!

Tallene

Går man tilbake til 2018 omsatte Schjødt for 878 millioner kroner. Det vil si at Schjødt på de fire årene fra 2018 til 2022 økte omsetningen med 112 prosent.

Rett24 har spurt de fem store firmaene om tallene fra i fjor. BAHR, som i fjor omsatte hårfint mer enn Wiersholm, har ennå ikke offentliggjort sine tall. De fire andre av de fem største melder imidlertid om en samlet omsetning på drøyt 5,8 milliarder kroner, mot snaut 5,3 i fjor. Samlet vekst ble 9,1 prosent.

Omsetningen i 2022, vekst i prosent siden 2021, ble slik (tall i millioner, klikk på kolonnen for å sortere):

Firma20222021Vekst202020192018
Schjødt1858166211.8%14231088878
Thommessen144113139.7%1108976910
Wikborg Rein139413007.2%116510771005
Wiersholm1122101510.5%896853777

 

Wikborg Rein ble i 2018 det første firmaet i Norge til å passere en milliard i omsetning. I motsetning til Schjødt har firmaet ikke fusjonert med andre, men i stedet satset på organisk vekst. Dermed er selskapet ikke lenger størst i totaltall. Til gjengjeld er de langt færre partnere, 64 i tallet, til å dele kaken, som i fjor ble på 1394 millioner kroner. På Schjødts hjemmeside er det til sammenligning 131 personer med partnertittel.

Wikborg Rein har med andre ord en gjennomsnittlig omsetning per partner på nesten 22 millioner kroner. I 2022 har de heller ikke utvidet staben av advokater mye, forteller styreleder Geir Sviggum.

geir sviggum.png
Geir Sviggum, Wikborg Rein.

– Vi har vært mer tilbakeholdne med nyansettelser enn enkelte av våre hovedkonkurrenter, så arbeidsbelastningen har gjennomgående vært stor på våre medarbeidere også i 2022.

Åpner året sterkt

Han forteller at 2022 var preget av jevn vekst på alle selskapets satsningsområder.

– Det var stort trykk på vår transaksjonsavdeling, som fortsetter å prege markedet i økende grad. Tilfanget på store, komplekse tvister – mange med sterkt internasjonalt preg – har også vært betydelig. Vi ser videre sterk vekst innen compliance og bærekraft, og Wikborg Rein spilte en sentral rolle med krisehåndtering og rådgivning innen sanksjoner og eksportkontroll etter Russlands invasjon av Ukraina.

Mens fjorårets som helhet endte med en vekst på 7,2 prosent, har 2023 hittil vært langt travlere, forteller Sviggum.

– Vi har en økning første to måneder på 12 prosent mot samme periode i fjor. Årsaken er høy aktivitet i hele organisasjonen, toppet av store saker innen restrukturering og et svært aktivt obligasjonsmarked.