Advokatfirmaet Schjødt knuste i fjor alle norske rekorder, og noterte et årsresultatet på 1,1 milliard kroner, av en omsetning på 1,6 milliarder. Det betyr at partnerne samlet sett gikk tre millioner kroner i overskudd hver dag, hele året.

Hovedårsaken til den voldsomme veksten, på over 16 prosent, lå i fusjonen med svenske Hamilton i Stockholm. Etter det har mange ventet på når Schjødt skulle ta steget videre til å dekke hele Norden, og tirsdag kom beskjeden: Schjødt vil fra november være etablert med eget kontor i København.

– Dette har vært en del av visjonen helt siden vi gikk inn i Sverige. Tanken var at når den prosessen hadde lagt seg litt, så skulle vi rette blikket mot Danmark. På grunn av koronaen har det tatt litt lenger tid enn vi hadde sett for oss, men da har vi til gjengjeld fått enda bedre tid til å tenke oss om, sier Per M. Ristvedt i Schjødt.

Annonse

Praktikant

Bakgrunn fra Wiersholm

Mens inntredenen i Stockholm ble gjort gjennom fusjon, har de valgt en annen strategi i København. Fire partnere er rekruttert fra andre danske firmaer, og sammen med øvrige advokater etablerer de Schjødt i Danmark fra bunnen av.

– Danmark er et litt annerledes marked enn det svenske, så her starter vi fra scratch.

– Hva er forskjellen?

– I Sverige er det bare to veldig store firmaer og mange forholdsvis små, mens i Danmark er det færre større firmaer. Å slå sammen store firmaer er en litt tung modell, så da har vi i stedet fått med oss advokater med gode porteføljer, så de får en flying start. Så bygger vi stein på stein derfra. Slik markedet er akkurat nå, kan det også være en fordel, selv om det er mer tilfeldig.

– Hvordan vil du beskrive markedet?

– På grunn av uroen i markedet, og de økende rentene, er det særlig innen M&A roligere enn det har vært. Men det å drive advokatvirksomhet og starte et kontor i utlandet er et langsiktig prosjekt, så slike kortsiktige svingninger i markedet er uansett ikke avgjørende.

– Dere var vel størst i Norden allerede før denne etableringen?

– På omsetning er vi størst i Norden, men om man teller antall advokater er det større firmaer i Skandinavia.  

Bakgrunn fra Wiersholm

Det danske kontoret vil bli ledet av Jens Mathiasen, som kommer fra firmaet Holman Fenwick Willan. Der har han imidlertid bare vært et halvt år, etter 19 år i Gorrisen Federspiel. Tilbake på starten av 2000-tallet tilbragte han forøvrig to år i Wiersholm.

Med seg som partner har han Claus Hastrup Knudsen, som kommer fra firmaet Németh Siggety, og ytterligere to advokater.

– Vårt mål er at Schjødt skal være det logiske førstevalget for alle skandinaviske problemstillinger i Danmark, uttaler Mathiasen i en pressemelding fra Schjødt.