Etter at forholdet ble kjent, besluttet statsadvokaten i Rogaland tiltale den 39 år gamle mannen for for «forsettlig eller grovt uaktsomt å ha minsket en naturlig bestand av fredede organismer som nasjonalt eller internasjonalt er truet av utryddelse».

Organismen det er snakk om var en Vulpes Lagopus, bedre kjent som fjellrev, som hadde gått i fellen mannen hadde satt opp. En formidddag våren 2019 så mannen at luka på fangstbåsen hadde lukket seg, slik den gjør om det er kommet dyr i den. Da han kikke gjennom luken så han en hvit rev som lå sammenkrøllet i det ene hjørnet av fangstboksen.

I retten forklarte mannen at han var sikker på at det var en albinorødrev, som han hadde hørt var i området. Han var overbevist om at det ikke fantes fjellrev så langt sør i landet som i Rogaland.

Artikkelen fortsetter under annonsen

La ut på Facebook

Etter å ha latt jakthunden trene på å lukte rev en halvtimes tid, skjøt han dyret med en salongrifle. Deretter la han ut et bilde av det døde dyret på Facebook, men den konsekvens at reven raskt ble beslaglagt og DNA-analysert.

Analysen konstaterte at det utvilsomt dreide seg om en fjellrev, som i Artsdatabankens rødliste av 2015 er kategorisert som «kritisk truet».

Lagmannsrettens flertall legger til grunn at mannen nok selv ikke trodde det var en fjellrev, og begrunner dette med at han i så fall neppe ville lagt bildet ut på Facebook. Derimot mener retten at det var grovt uaktsomt, og skriver:

Lagmannsrettens flertall finner at det er grunnlag for sterk bebreidelse når tiltalte i denne situasjonen befant seg ved fangstboksen i 20 til 30 minutter før han skjøt reven uten å foreta seg noe for å undersøke reven nærmere. I stedet valgte han heller å bruke denne tiden på å la hunden lukte på området slik at den skulle bli kjent med lukten av levende rev.

Retten mener han kunne ha søkt på internett eller ringt andre jegere for å danne seg et forsvarlig vurderingsgrunnlag før han skjøt, og dømmer mannen til 90 dager ubetinget fengsel.

I tillegg fradømmes han retten til å jakte i tre år.

Et mindretall, to meddommere, stemte for frifinnelse. Disse mente skytingen ikke var grovt uaktsom, og la vekt på at det var observert albinorødrev i nærheten, og at det er uvanlig med fjellrev så langt sør i landet.