Etter at SV og regjeringspartiene inngikk budsjettavtale i november, gikk SV ut og var skuffet over at de ikke hadde fått hevet salærsatsen. Trøsten var at de hadde fått til en økning i reisegodtgjørelsen, verdt totalt 21 millioner kroner.

Overraskelsen var derfor stor da Justisdepartementet sist uke opplyste Aftenposten om at reisegodtgjørelsen, som siden 2017 har vært 50 prosent av salærsatsen, ikke skal heves. Den forblir på 50 prosent, mens de 21 millionene i stedet brukes på å øke salærsatsen, og dermed også indirekte reisegodtgjørelsen.

Den nye satsen ble opplyst å skulle bli 1121 kroner, det vil si 14 kroner mer enn hva SV mente avtalen var i november.

– Her virker det som om det er en misforståelse fra departementets side, men vi er i kontakt for å avklare dette, sa SVs Andreas Sjalg Unneland til Rett24 sist uke.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Ikke noen misforståelse

Senterpartiet er imidlertid ikke av den oppfatning at det er noen misforståelse. Stortingsrepresentant Else Marie Rødby er senterpartimedlem i Justiskomitéen. Hun mener, i likhet med Justisdepartementet, at det tvert imot er SV som har misforstått.

– Sp mener departementet har opptrådt i tråd med det budsjettforliket som ble inngått. Så er det jo slik at også Sp er opptatt av reisegodtgjørelsen, så vi har til felles med SV at vi ønsker se på den fremover.  Men partene som forhandlet frem avtalen var jo klar over at dette var den måten det var mulig å gjøre det på nå, sier Rødby.

Reisegodtgjørelsen er som nevnt konstruert slik at den utgjør halvparten av salærsatsen, slik at de de to henger sammen.

– Så når rettshjelpsatsen blir økt, blir også reisegodtgjørelsen hevet samtidig. Dette var partene innforstått med i forhandlingene, så jeg mener det det departementet når har lagt til grunn er i tråd med forliket, og slik det var ment. Teksten i avtalen, som sier «rettshjelpsatsen, herunder reisegodtgjørelsen», harmonerer nettopp med den tanken, slik jeg ser det, sier Rødby.

– Snor seg unna

SVs Andreas Sjalg Unneland er ikke imponert.

– Vi var i forhandlingene enige om å øke reisegodtgjørelse, blant annet fordi det er viktig for rettssikkerheten i distriktene. Jeg registrerer at Senterpartiet, av alle, forsøker å sno seg unna styrking av rettshjelp i distriktene. Det er både dumt og politisk dårlig håndverk å ikke stå ved sitt ord. Landets justisminister, Emilie Enger Mehl, uttalte for få år siden at kuttet i reisegodtgjørelsen var distriktsfiendtlig. Nå hadde hun all mulighet i verden til å gjøre noe med dette. I stedet velger hun å skjerme høyresidens kutt. Det er svært skuffende, sier Unneland.

Han mener argumentet om praktiske hindringer er en bløff.

– Å late som det er praktiske hindringer som gjør at det ikke er mulig å bevilge disse pengene til reisegodtgjørelse, er med respekt å melde bare tull. De 21 millionene ville vært nok til å løfte reisegodtgjørelsen med 125 kroner, noe som ville gjort at reisegodtgjørelsen utgjorde 60 prosent, i stedet for halvparten av ordinær sats, sier Unneland.