Ideen til arrangementet som ble holdt i Oslo i går, kom for seks uker siden. Da møtte en delegasjon fra Wikborg Rein Advokatforeningens generalsekretær Merete Smith og Tina Storsletten Nordstrøm fra foreningens mangfoldsutvalg.

– Sammen med leder for tvisteløsning Ola Nisja og styreleder Geir Sviggum, møttes vi for å diskutere hvorfor det ikke er flere kvinnelige prosedyreadvokater på senior- og partnernivå. Det er mange blant de yngre, men så er frafallet blant kvinner større enn for menn, forteller Ane Vilnes.

Hun er fast advokat i Wikborg Rein, med fokus på kontraktsrett, entreprise og prosedyre.

– Og hva ble konklusjonen?

– Vi har drøftet ulike årsaker, uten at vi vel egentlig har noe klart svar. Men personlig har jeg tenkt på særlig to ting, sier Aurora Orlin. Også hun er fast advokat i Wikborg Rein, og jobber hovedsakelig med tvisteløsning og prosedyre innen kontrakts- og entrepriserett og fast eiendom.

kvinner prosedyre.jpg

– Og de to tingene er?

– Det ene er, i hvert fall på det feltet der jeg jobber, at sakene kan gå over lang tid, og med mye reising. Det finnes flere kvinnelige partnere innen andre deler av forretningsjusen, for eksempel de som jobber med transaksjoner. De jobber jo like mye som prosedyreadvokatene, så det er neppe den generelle arbeidsmengden som er problemet. Det andre er at det finnes veldig gode alternativer, som inhouse advokat, i domstolene eller i næringslivet.

Fullt hus

Orlin forteller at responsen på arrangementet var umiddelbar.

– Det har vært en voldsom pågang, det har rent inn med påmeldinger. På det meste var det over 150 påmeldte. Litt interessant er det også at det er veldig spredning i erfaring blant deltakerne. Ofte er det lettest å få med de unge, nysgjerrige fullmektigene, men her ser vi at det er mange som har mer enn 10 års erfaring. Vi har klart å fange interessen også til de som har vært lenge i gamet, sier Orlin.

Under møtet holdt først Merete Smith en innledning om gode råd for advokatlivet, før høyesterettsdommer Kine Steinsvik dro gjennom tips for gode prosedyrer.

Til slutt var det paneldebatt med kommuneadvokat i Oslo Camilla Selman, Hjort-partner Ramborg Elvebakk, advokat hos Regjeringsadvokaten Kirsten Berger, og Haavind-partner Anne Hesjedal Sending.

Å tåle nederlag

Elvebakk mente det er et tankekors at bransjen ikke har endret seg mer enn at det fortsatt kreves ekstremt lange arbeidsuker for å etablere seg i prosedyrelivet. Samtidig mente hun kvinner burde herme etter menn på ett bestemt område:

kvinner prosedyre 2.jpg
Etter paneldebatten var det mingling i Wikborg Reins lokaler i Vika.

– Mitt inntrykk er at menn er mye mer robuste på nederlag. Mannen kan gå på et nederlag og knapt merke det, mens kvinner kan gå og ruge på det lenge etterpå. Dette kan være en av grunnene til at kvinner i større grad safer i yrkesvalget. For det er ikke safe å bygge opp sin egen portefølje, sa Elvebakk.

Selv hoppet hun av en jobb i staten for å bli advokat først etter at hun hadde fylt 40. I dag leder hun Hjorts avdeling for familie, arv og skifte.

– Det å være prosedyreadvokat er veldig ubehagelig. Det er lange dager, og det er alltid risiko for den fullstendige katastrofen. Her tror jeg kvinner må gjøre noe med seg selv, og lære noe av våre mannlige venner, sa Elvebakk.

Kommuneadvokat Camilla Selman brøt inn:

– Jeg må få legge til at prosedyre også veldig moro. Men det krever at man legger ned de timene det tar å være godt forberedt.