Forholdene staten nå er dømt for, skjedde da saksøkeren var internert på Trandum fra august til desember 2019. Kvinnen ble utsatt for en rekke kroppsvisitasjoner, og rutinemessig låst inne på sitt eget rom inntil 15 timer per døgn.

Annonse

Advokat søkes til veletablert kontorfellesskap

Tapte i tingretten

Da saken var oppe i tingretten, ble staten frikjent. Kvinnen ble dømt til å betale staten sakskostnadene på 208.000 kroner.

Kvinnen anket imidlertid dommen, og lagmannsretten konstaterer at både innlåsingen og omfanget av kroppsvisitasjoner var uforholdsmessige inngrep, og derfor krenket hennes rettigheter etter EMK artikkel 3, forbudet mot nedverdigende behandling.

Staten ved Justisdepartementet er dessuten dømt til å betale 40.000 kroner i erstatning til kvinnen, som i desember 2019 ble uttransportert fra Norge til Etiopia. Her tvinges lagmannsretten til å ta stilling til et spørsmål som har vært mye diskutert de siste årene, med sprikende rettspraksis.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet i september å slippe spørsmålet inn til behandling.

Les: Nå skal Høyesterett avgjøre diskusjonen om oppreisning for brudd på EMK

– Helt riktig

Advokat André Møkkelgjerd forsvarte kvinnen i retten. Han skriver i en tekstmelding til NTB at han forsøker å få kontakt med sin klient, som for tiden befinner seg i Etiopia, for å informere henne om utfallet.

– Jeg har ikke rukket å lese dommen i detalj, som nettopp er mottatt, men jeg konstaterer at lagmannsretten konkluderer med krenkelse av artikkel 3 for rutinemessige kroppsvisitasjoner og krenkelse av artikkel 8 for rutinemessig innlåsing, noe vi mener er helt riktig. Vi vil nå avvente hvordan staten stiler seg til ankespørsmålet, skriver Møkkelgjerd videre.

NTB har ikke lyktes å få kommentar fra Regjeringsadvokaten som representerte staten i saken. Det er ikke kjent hvorvidt staten kommer til å anke dommen.