Det er nesten to år siden sist det var ledige embeter i Borgarting lagmannsrett, og i alt meldte det seg elleve kvinner og sju menn til de to stillingene som ble utlyst i vinter.

Nå har Innstillingsrådet for dommere behandlet søkerlisten, og på de to øverste plassene rådet plassert Johan Øverberg og Pål Wennerås. Øverberg har vært statsadvokat i Oslo siden 2005, og var før det advokat i Wiersholm. Wennerås har vært advokat hos Regjeringsadvokaten siden 2006, har en Ph.d. fra Universitetet i Amsterdam, og er for tiden konstituert lagdommer ved samme domstol.

På plassene bak har rådet innstilt tingrettsdommer og nestleder Anne Kristin Vike fra Buskerud tingrett og assisterende direktør i Høyesterett Christopher Haugli Sørensen.

Annonse

Vårt skatteteam er i vekst og vi trenger flere på laget

Dissens i Agder

I Agder tingrett har det vært utlyst to embeter, ett i Kristiansand og ett i Farsund. Til stillingen i Kristiansand har et flertall innstilt Emma Isaksen på topp. Isaksen er i dag konstituert tingrettsdommer ved samme domstol, i permisjon fra sin stilling som senioradvokat i Simonsen Vogt Wiig.

En original vri er at et mindretall, bestående av advokat Magnhild Pape Meringen, har innstilt en annen person på topp, men dette navnet er unntatt offentlighet.

På plassene bak har rådet innstilt Camilla Hagen Egeland og Knut Meek Corneliussen. Begge er i dag konstituerte tingrettsdommere.

Til det ledige embetet i Farsund har rådet innstilt advokat Gunnar Stokke på topp, foran Camilla Hagen Egeland og avdelingsingeniør og tidligere Harris-advokat Roar Berge.

Hard kamp i Buskerud

Buskerud tingrett har ikke utlyst noen faste stillinger siden 2021. Den gang meldte det seg 23 søkere. Denne gangen var det hele 36 kandidater til de to ledige stillingene. Av den lange søkerlisten har innstillingsrådet plukket Heidi Gutterud Neumann og Cecilie Lysjø Jacobsen på topp.

Neumann er i dag tingrettsdommer ved Vestfold tingrett, mens Jacobsen er tingrettsdommer ved Indre og Østre Finnmark tingrett. På plassene bak er innstilt advokat hos DNB-advokatene Fredrik Skribeland og tingrettsdommer ved Romerike og Glåmdal tingrett Olav Magnus Hohle.

Til ledige embeter i Vestre Finnmark tingrett rettssted Hammerfest og Vestre Innlandet tingrett rettssted Vågå, er innstilt henholdsvis politiadvokat Hilde Strømme og konstituert tingrettsdommer Adrian Norense Idehen.

Til disse stillingene er det ikke innstilt mer enn én søker.