Høsten 2021 åpnet politiet etterforskning av flere stortingspolitikere etter kritiske mediesaker om pendlerboligbruken. Politiet fikk i oppgave å etterforske om politikerne hadde gjort seg skyldige i bedrageri.

– Oslo statsadvokatembeter har besluttet å henlegge sakene, skriver statsadvokaten i henleggelsesbeslutningen.

Annonse

Advokat søkes til veletablert kontorfellesskap

Ikke i strid med reglene

Ifølge statsadvokaten er det nemlig ikke i strid med reglene å få pendlerbolig selv om man disponerer og bor i en bolig nær Stortinget, så lenge man er folkeregistrert et annet sted.

«Etter en samlet vurdering finner statsadvokaten at retningslinjene, slik de var utformet fram til 11. desember 2021, ikke inneholdt noe vilkår om at de stortingsrepresentantene som eide eller disponerte bolig innenfor 40 kilometer fra Stortinget ikke hadde rett til pendlerbolig. Det var heller ikke noe vilkår at representantene skulle være fast bosatt eller ha kostnader til husholdning på hjemstedet», heter det i henleggelsesbeslutningen.

Med andre ord er det heller ikke lovstridig å bo gratis hos sine foreldre og få tildelt pendlerbolig, mener statsadvokaten.

At det er fattet vedtak om tilleggsskatt for elleve representanter, innebærer ikke at det er grunnlag for å mistenke disse for bedrageri, framholder statsadvokaten videre.

Henlagt

Tidligere onsdag ble det kjent at saken mot tidligere stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) ble henlagt som intet straffbart forhold.

Hansen gikk av som stortingspresident i november i fjor etter at hun havnet i pendlerboligstormen.

– Saken som statsadvokaten satte i gang i fjor, er henlagt for alle som har vært avhørt, sier Hansens advokat, John Christian Elden, til NTB.

Annonse

Partnerkandidater søkes

Kan leie ut

Statsadvokaten mener også at det å eie en leilighet i Oslo ikke nødvendigvis betyr at en stortingsrepresentant ikke har rett til pendlerbolig.

«Dersom en representant for eksempel er bosatt og har fulle utgifter til husholdning mer enn 40 kilometer fra Stortinget, også eier en leilighet i Oslo og leier denne ut, vil et krav om at utleieforholdet avsluttes og representanten bruker leiligheten i Oslo i forbindelse med stortingsvervet, påføre vedkommende ekstra utgifter,» heter det i beslutningen.