– På vegne av regjeringen vil jeg be de menneskene det gjelder og deres familier om unnskyldning for det de har blitt utsatt for. Staten skal gjøre opp for seg, sa Hauglie til Stortinget.

I redegjørelsen gikk statsråden hovedsakelig gjennom tidslinjen som allerede sist uke ble publisert på regjeringen.no, men tilføyde noe informasjon på flere av punktene.

Hauglie opplyste blant annet at NAV allerede 18. desember 2018 satte gammel praksis på vent. Dette er mer enn fire måneder før siste anmeldelse ble levert fra NAV Kontroll.

Hauglie fremhevet også at Trygderetten ikke hadde avsagt de omtalte 2017- og 2018-kjennelsene med fem medlemmer, slik de har anledning til når avgjørelsen kan bli bestemmende på et saksområde.

– Slik jeg har forstått saken så langt, har Tygdretten etablert sin praksis uten en slik fem-medlemskjennelse, men i stedet med flere enkeltkjennelser.

Hauglie sa videre at årsaken til at myndighetens tolkning av 2012-forordningen forøvrig ikke har vært problematisert, vil bli et sentralt tema for granskningen som skal komme.

– Når vi nå har komplekset opp i lyset, er det lett å se at spørsmål burde vært reist, sa Hauglie.

Hun opplyste at rundt 100 mennesker er anmeldt for bedrageri siden 2012.

I den påfølgende debattrunden kritiserte Jonas Gahr Støre (Ap) at myndighetene ikke hadde respondert raskere på avgjørelsene fra Trygderetten.

– Hva er det som gjør at Nav ikke er lydhør overfor trygderetten, når den sender ni saker tilbake til Nav i perioden 2017-2018? Hvordan kan Nav bare mene at domstolenes rettsanvendelse ikke er riktig og fortsette som før, spurte han, ifølge NTB.