– Denne saken reiser åpenbare prinsipielle problemstillinger det er verdt å se nærmere på. Saken dreier seg om oppnevning av meddommere i stillingsvernsaker, og at meddommere i disse sakene oppnevnes etter forslag fra partene, og ikke etter tilfeldighetsprinisippet.

Det sa saksordfører Kristian Tonning Rise (H), da Stortinget tirsdag debatterte representantforslaget om at Stortinget skal be regjeringen utrede ordningen.

Uansvarlig

Bakgrunnen for at saken kommer opp, er Kvale-partner Nicolay Skarnings private kampanje for å sette fokus på ordningen. Skarning, som normalt representerer arbeidsgiversiden i slike saker, har argumentert for at systemet favoriserer arbeidstakerne mer enn arbeidsgiverne.

Rett24 omtalte i 2019 hvordan Skarning, uten hell, forsøkte å få ICJ-Norge til å se på saken.

– Finnes det elementer ved dagens ordning som er egnet til å skape usikkerhet om hvorvidt uavhengigheten er tilstrekkelig ivaretatt, og finnes det alternativer som kan vareta dette på en mer optimal måte? Hvis svaret på begge disse spørsmålene er ja, ville det være uansvarlig ikke å be om at dette i det minste utredes, sa Tonning Rise i Stortinget.

Et poeng som særlig er blitt trukket frem, er at arbeidstakersiden i saker som prosederes av LO juridisk, utpeker meddommere som er ansatt i LOs forbund. LOs forbund vil normalt være klienter av LO juridisk, og Skarning mener dette skaper en uheldig binding mellom meddommer og sakens parter.

Ap: – Drøy kost

LO har tidligere avvist problemstillingen, og pekt på at de samme habilitetsregler gjelder for alle. I Stortinget uttalte Aps Arild Grande at han mener dagens ordning varetar domstolens uavhengighet på en god måte.

– Det må for folk som har gjort tjeneste som meddommere være en stor belastning når det i dokumenter i Stortinget fremmes påstander om at disse personene ikke har opptrådt uavhengig. Det er drøy kost, sa Grande fra talerstolen.

Advokat Skarning fulgte debatten, og kunne konstatere at forslaget ble vedtatt av regjeringspartiene med støtte fra FrP.

– Nå regner vi med at regjeringen nedsetter et utvalg som kan se på hvordan domstolen i stillingsvernsakene kan bli mer uavhengig av partene og deres advokater, sier Skarning.

Kan fort fordampe

Men det kan det nok være litt tidlig å regne med. Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen sier til Rett24 departementet vil følge opp forslaget om en utredning.

– Samtidig er vi klare på at det kun er forslag om en utredning. Hvis det skulle bli aktuelt å gå videre, vil vi ha en grundig prosess som også inkluderer partene, sier Isaksen.

Det er altså ikke i første omgang aktuelt å nedsette et offentlig utvalg. Og sev om det fortsatt er tre måneder igjen til valget, så gir det ikke veldig høye odds om man satser på at det blir regjeringsskifte. Og den nåværende opposisjonen har vært svært tydelig på at dette er en ordning de ikke ønsker å røre.

– Jeg tror du kan anta at dette fordamper ved et regjeringsskifte, sier Røe Isaksen.