I en felles uttalelse gjengitt av NTB tirsdag, skriver FrP, Ap, Sp og  SVs justispolitiske talspersoner at deres partier vil stemme nei til forslaget om å redusere antall rettskretser i Norge. Disse fire partiene har tilsammen flertall på Stortinget.

Det innebærer i så fall at hele domstolsreformen er død.

Domstolskommisjonens forslag var å redusere antall tingretter til en tredel av dagens nivå. Regjeringens alternative forslag, som altså etter alt å dømme ikke får flertall, var å beholde rettsstedene, og heller bare slå sammen rettskretser.

– Med regjeringens forslag holder vi kun på byggene, men ikke innholdet, sier Aps Lene Vågslid, som ifølge NTB ikke ser behovet for større rettskretser enn i dag.

– Utrolig

Domstolkommisjonen ble opprettet av daværende justisminister Per-Willy Amundsen (FrP) i august 2017, og leverte en delutredning om struktur høsten 2019. Domstolsdirektør Sven Marius Urke er målløs.

– Det er helt utrolig. Det hadde jeg rett og slett ikke trodd var mulig. Fremskrittspartiet, som har styrt dette i regjering i tre år, og som som opprettet domstolkommisjonen. Jeg må bare la dette synke litt, sier Urke.

Høyres justispolitiske talsmann, Peter C. Frølich, sier han er rystet.

– Jeg har ikke fått snakket med FrP ennå. Jeg må undersøke om dette faktisk er reelt. Jeg nekter nesten å tro det. Dette har så alvorlige konsekvenser for domstolene, og rettssikkerheten, på sikt, at jeg tror ikke dette kan være godt forankret. Når konsekvensene blir tydelige, så må også opposisjonen forholde seg til realitetene. Jeg må komme tilbake til dette, sier Frølich.

– Truer liv og helse

Riksrevisjonen leverte i høst en knusende kritikk av dagens situasjon i domstolene, og konkluderte med at dagens situasjonen «kan gå ut over enkeltmenneskers rettssikkerhet, liv og helse».

Fremskrittspartiets justispolitiske talsperson Per-Willy Amundsen sier til NTB at endringen i antall rettskretser framstår som unødvendig for å sikre nordmenns rettssikkerhet.

SVs justispolitiske talsperson, Petter Eide, mener regjeringen ikke har lyttet nok til vanlige folks bekymringer.

– Ved å opprettholde de selvstendige domstolene nært der folk bor, tar dette stortingsflertallet folks bekymring og motstand mot sentralisering på alvor, sier Eide.

Rett24 retter: I en tidligere versjon av denne saken stor det at det var Anders Anundsen som opprettet Domstolkommisjonen. Amundsen gikk av i 2016, og kommisjonen ble opprettet i 2017, da Per-Willy Amundsen var statsråd.