Breivik er dømt til 21 års forvaring for terrorangrepene på Utøya og i regjeringskvartalet 22. juli 2011, og mente omfanget av isolasjon og kontroll i fengselet bryter med forbudet mot tortur i EMK art. 3

Når EMD mener en klage gir grunnlag for nærmere undersøkelser, blir klagen forelagt de nasjonale myndigheter til uttalelse før den tas opp til doms. EMD har imidlertid aldri bedt Norge om å uttale seg om klagesaken fra 22.juli-terroristen.

Det bekrefter Regjeringsadvokaten overfor Rett24.

Det var derfor på forhånd bare teoretisk tvil om utfallet av saken. I beslutningen avviser EMD klagen som «manifestly ill-founded».

Se avgjørelsen her