I august skapte det bølger da pensjonert professor Jo Hov publiserte en omfattende artikkel, med kraftige angrep på flere fremtredende størrelser innen sivilprosessen.

Bakgrunnen er at Programrådet for rettsvitenskap, PMR, i vår besluttet at Hovs bok «Rettergang i sivile saker» ikke lenger skal være på pensumlisten for studentene i Oslo. I stedet skal studentene bruke Anne Robberstads nye bok «Sivilprosess».

Rett24 omtalte sivilprosessdisputten her

jo hov
Jo Hov.

Av dokumentene Hov publiserte i artikkelen, fremkommer det at faglærer Maria Astrup Hjort mente det ikke var «grunn til å tilby studentene et utdatert alternativ».

Hov, på sin side, spekulerte i om det egentlige motivet var at Robberstad ønsket «å bli kvitt en brysom konkurrent».

Hentet ekstern hjelp

Juridisk studentutvalg har hele tiden ønsket seg Hovs bok på pensumlisten, og nå viser det seg at studentene ikke har tenkt å legge seg flate bare fordi de er blitt nedstemt én gang. I stedet har de innhentet en ekstern vurdering av Hovs bok, og væpnet med denne ber de nå PMR om å omgjøre beslutningen om å fjerne Hov som hovedlitteratur. 

Den eksterne vurderingen er skrevet av Simonsen Vogt Wiig-partner Christian Reusch. Reusch er leder av Advokatforeningens lovutvalg for sivilprosess og voldgift, medforfatter av kommentarutgaven til Tvisteloven, og satt som utvalgssekretær for Tvistelovutvalget.

I betenkningen konkluderer Reusch med han ikke kan «se at det er alvorlige feil eller andre innvendinger mot boken som skulle være til hinder for at den godkjennes som pensumlitteratur.»

Kritiserer Robberstad

Samtidig skriver han også at Hovs tilnærming til de menneskerettslige spørsmålene gir boken «et visst gammelmodig preg», før han også bruker anledningen til å kritisere Robberstads bok:

«Hov er også temmelig kritisk til loven på flere steder. Det er hans fulle rett, selv om jeg ikke tror det er den alminnelige oppfatningen blant lovens brukere. I alle fall kan dette være egnet til å trene opp studentenes evne til kritisk tenkning. Det fremgår stort sett klart hva som er forfatterens egne synspunkter og hva som er utlegning av gjeldende rett.

Nettopp tydelighet i hva som er forfatterens egne standpunkter og hva som redegjørelse for gjeldende rett står i en viss forskjell til Robberstads Sivilprosess. I sin behandling av rettskraft (side 389) behandler hun i punkt 6.3.5 Kravtypemetoden. Dette er imidlertid en metode som ikke har vunnet gjenklang i særlig grad, verken hos andre forfattere eller i de vurderingsmønstre som domstolene bruker. Det samme gjelder i noen grad punkt 8.4 Pretensjon og realitet.»

JSU: – Alvorlig

Jusstudent Alexander Sæthern fra JSU sier at mange studenter har reagert på det som er kommet frem om saksbehandlingen forut for vedtaket om ikke å bruke Hovs lærebok som hovedlitteratur.

– JSU ønsker denne boken på pensumlisten fordi den har vært pensum i mange år, og nå er kommet i ny utgave. Studentene har aldri vært misfornøyd med denne boken. Tvert imot har det en verdi i seg selv at studentene kan velge mellom flere ulike bøker.

– Hva er galt med alternativet?

– Det er ikke noe galt med alternativet, men jeg tror mange er blitt usikre etter påstandene om at det er blitt tatt utenforliggende hensyn ved vurderingen av hvilken bok som skulle være hovedlitteratur, og om at ansvarlig faglærer skal ha endret mening etter at Anne Robberstad skal ha gitt henne innspill i uoffisielle kanaler, sier Sæthern.

Han sier JSU ser alvorlig på Hovs påstander fra sist måned, om at personlige motsetninger og økonomiske interesser skulle ha hatt betydning fra PMRs beslutning.

– Det var derfor viktig for oss å få en uavhengig vurdering av Hovs bok. Vi vil ta denne saken opp i PMRs møte på onsdag, og jeg håper de vil lytte til studentenes perspektiver, og til en så tydelig uttalelse som det Reusch gir i denne betenkningen, sier Sæthern.

Ikke meldt inn

Studiedekan Erling Hjelmeng opplyser at JSU ikke formelt har meldt inne denne saken til onsdagens møte.

erling hjelmeng
Erling Hjelmeng.

– Jeg ble klar over dette via Facebook. Så JSU må vel ta det opp under eventuelt. Men PMRs medlemmer må få tid til å lese slike ting i forkant, så vanligvis har vi en frist for innlevering av saker til møtet, sier Hjelmeng.

– Hvordan vurderer du det som fremkommer?

– Hvordan PMR vil stille seg til dette synes jeg er vanskelig å kommentere uten å forskuttere prosessen. Men det er et interessant poeng at Reusch blant annet fremhever sin egen kommentarutgave som en bok som dekker læringskravene. Kommentarutgaver har vi aldri brukt som lærebøker. Jeg registrerer også at han karakteriserer Hovs bok som gammelmodig, ved at EMK kun er behandlet avslutningsvis, og ikke integrert i teksten, sier Hjelmeng.

Han mener man i diskusjonen i noen grad overdriver betydningen av hva som er hovedlitteratur, og hva som er tilleggslitteratur. 

– Hovs bok står oppført som tilleggslitteratur. Det er jo ikke slik at man ikke ønsker at studentene skal lese Hov, sier Hjelmeng.

Betenkningen fra Reusch kan du lese her