Det er folk flest sin tur, er vi blitt fortalt, men inkluderer det landets forsvars- og bistandsadvokater?

Det får vi et slags svar på når regjeringen klokken 12 mandag legger frem sine forslag til endringer i den forrige regjeringens budsjettforslag. Advokatforeningen har stilt tre krav:

  • forhandlingsrett om rettshjelpssatsen
  • høyere rettshjelpssats, og
  • reversering av kuttet som ble gjort i reisesalæret

Hvis ikke advokatenes krav møtes, har foreningen signalisert at de vil aksjonere, gjennom ikke å påta seg nye oppnevninger i Høyesterett.

Allerede berammede saker berøres ikke. I så fall blir det ingen umiddelbare store konsekvenser, men på sikt vil åpenbart straffesaksbehandlingen i Høyesterett få problemer.

Ikke sett på kontrakten

En som til de grader berøres av dette er John Chr. Elden, som er en av Høyesteretts hyppigste aktører.

– Du er ansatt som fast forsvarer. Hva står det egentlig i kontrakten din?

– Jeg tar for gitt at Høyesterett har såvidt respekt for en lovlig aksjon fra en interessegruppe, at de i likhet med meg aksepterer gruppens beslutning om å ta meg ut i streik uten at jeg selv eller Høyesterett har bedt om det. Jeg har derfor verken funnet frem eller finstudert ansettelsesvilkårene nå.

– Kan du nekte å bli oppnevnt?

– Hvis jeg skulle bli satt i lenker og bånd, og tvunget inn i rettssalen for å tale, får vi ta det derfra, sier Elden.

Avhengige av SV

Regjeringspartiene legger altså frem planen mandag, men Ap og Sp har som kjent ikke flertall på Stortinget alene. De er avhengige av minst ett annet parti for å få flertall.

Dermed sitter SV i en nøkkelposisjon, en rolle de har alle ambisjoner om å utnytte. Justispolitisk talsperson, og nyutdannet jurist, Andreas Sjalg Unnesland, fortalte i fjor til Rett24 at han har ambisjon om å få rettsstaten høyere på dagsorden i SV.

LES: SV vil løfte justisprofilen: – Rettssikkerheten er i krise

Nå har han fått en utmerket anledning servert på fat.

– Vi forventer at regjeringen viser forståelse for situasjonen som forsvarere og bistandsadvokater står i. Den salærsatsen som er i dag, som den forrige regjeringen valgte ikke å regulere, gjør at denne gruppen faller bakpå. Man sender et klart signal til alle advokater om at dersom du skal jobbe i dette yrket, så må du sikte mot Aker Brygge. Offentlige oppgaver er ikke viktige. Vi mener at den viktigste oppgaven for advokater bør være å hjelpe de som trenger det mest.

– Vi har jo hørt at det skal være «folk flest sin tur». Det er jo litt vanskelig å selge inn advokater som «folk flest», da.

– Ja, og det er noe av problemet, men det er vanlige folk som taper på en svak rettsstat. Dette handler i bunn og grunn om hvilken rettssikkerhet vi skal ha i storsamfunnet Dessuten må man huske at salærsatsen er ikke som en vanlig lønn. Den skal dekke alle utgiftene ved å drive et advokatkontor, og man får dessuten nøyaktig samme sats om man jobber klokken 14 på en hverdag eller må delta i et avhør klokken 02 på natten.

– SV har fått en nøkkelposisjon i å få det nye budsjettet vedtatt. Hvilke krav vil dere stille på dette området?

– Nå må vi først se hva regjeringen legger frem for Stortinget, men på justisfeltet er det viktig for SV at vi får en politikk som styrker rettsvesenet. Vi i SV skjønner veldig godt at advokatene har fått nok, vi forventer at regjeringen ser behovet for å øke satsen. Vi er dessuten motiverte for å utrede en helt ny rettshjelpslov, og vi ønsker å se nærmere på å gi Advokatforeningen en forhandlingsrett, sier Unneland.