Både norske og svenske medier ga i vår omfattende omtale av en konemishandlingssak fra Solna tingsrett, utenfor Stockholm.

Årsaken var at tiltalte, som er irakisk statsborger, ble frifunnet av meddommerne blant annet fordi kvinnens troverdighet ble svekket av at hun gikk til politiet med saken, og ikke til mannens slektninger. Meddommerne mente at det normale ville være å fortelle slekten at hun ble mishandlet, slik at saken kunne løses innad i familien. Meddommerne noterte seg også at mannens familie «virker å være en bra familie».

Svea hovrett, som tilsvarer lagmannsretten i Norge, endret i går tingsrettens dom, og dømte mannen til fengsel i tre månader. Han må også betale erstatning og oppreisning. I begrunnelsen skriver hovretten at kvinnens forklaring fremstår troverdig, og at den understøttes av journaler og fotografier.

Uten vekt

I dommen redegjør hovretten også for de generelle utgangspunktene for bevisvurdering i straffesaker, og konstaterer at det er uten vekt hva slags familie en tiltalt kommer fra. 

– Dette er en selvsagt tilpasning av det grunnleggende prinsippet om alles likhet for loven, uttaler hovrettsråd Claes Söderqvist på domstolens hjemmeside.

I dommen fra tingsretten het det blant annet at det ikke er uvanlig at kvinner feilaktig hevder at de har blitt mishandlet og truet, og deretter later som om de har behov for et hemmelig bosted for å få en leilighet. Meddommerne stilte også spørsmål ved at kvinnen ikke viste mer følelser når hun fortalte sin historie.

Kritiserte fagdommeren

Den ene meddommeren uttalte i vinter til Aftonbladet at hun, etter hennes eget syn, bare hadde fulgt svensk lov. Hun ble senere ekskludert fra Centerpartiet i Solna, der hun var aktiv.

Den svenske Justitieombudsmannen kritiserte i mai fagdommeren i saken for at han ikke hadde gjennomgått meddommernes frifinnende begrunnelse før dommen ble avsagt. Den svenske tingsretten består av én fagdommer og tre legmenn, og det kreves minst tre stemmer for domfellelse.