Sven Marius Urke tiltrådte direktør for Domstoladministrasjonen i 2014, og har tidligere blant annet arbeidet hos Regjeringsadvokaten og som rådgiver for High Judicial and Prosecutorial Council (HJPC) i Bosnia-Herzegovina.

– Sven Marius Urke er en energisk leder som har tatt viktige grep for moderniseringen av domstolene. Domstoladministrasjonen arbeider nå med endringer for å både forenkle og forbedre rettsprosessen. Det krever at domstolenes medarbeidere er oppdaterte på kompetanse, har gode tekniske løsninger og har et velfungerende regelverk for rettsprosessen, sier styreleder og tidligere dommer i Høyesterett Bård Tønder i en pressemelding.

Tønder legger vekt på den pågående digitaliseringsprosessen i domstolene må fullføres.

– At dette er på plass gir grunnlag for fortsatt høy tillit til domstolene, sier Tønder.

Enste søker

Urke var eneste reelle søker til stillingen, og uttalte til Rett24 i april at han var svært motivert for en ny periode på seks år.

– Fordi det skjer veldig mye nå som vi har satt i gang i løpet av disse årene. Både med hensyn til de mulighetene som ligger i digitaliseringen av domstolene, og i forhold til den nye økonomiske virkeligheten vi har i offentlig sektor, sa Urke.

Som DA-direktør er Urke også medlem av Domstolkommisjonen, som til høsten skal avgi en delutredning om domstolenes struktur til høsten. Resten av utredningen skal avgis i 2020.

Domstoladministrasjonen er den administrative overbygningen for landets domstoler og jordskifteretter. Det vil si Høyesterett, 6 lagmannsretter, 60 tingretter, 34 jordskifteretter samt Finnmarkskommisjonen og Utmarksdomstolen for Finnmark.

Som sentraladministrasjon for den tredje statsmakt er DA ikke underlagt Regjeringen, men har et uavhengig styre ledet av Bård Tønder.

DA har cirka 90 ansatte, og holder til i Trondheim.