– Vi har lenge hatt siktet innstilt mot å lansere våre tjenester i Norge, skriver Lexlys administrerende direktør Magnus Stein i en pressemelding.

– Lovendringer er på gang som åpner opp det norske juridiske markedet mer, og gjør det mulig for nye aktører som oss å tilby juridiske løsninger på en tilgjengelig, effektiv og transparent måte, skriver Stein på selskapets presseside.

Lovendringen han viser til er formodentlig den nye advokatloven, som kom i fjor. I proposisjonen skrev regjeringen:

«Opphevelse av rettsrådsmonopolet vil forenkle regelverket og legge til rette for nye måter å levere juridiske tjenester på, blant annet ved bruk av teknologiske løsninger. Dette vil kunne skape innovasjon og økt konkurranse, og vil også kunne gi en bredere dekning av rettshjelpsbehovet, både geografisk og sosialt. Adgang til å yte rettslig bistand for andre enn advokater vil utgjøre et viktig supplement til advokattjenester – særlig når det gjelder de mindre komplekse sakene.»

Annonse

Legal Counsel - Norway

Selvbetjening

Advokatfirmaet Seland | Rödl & Partner kunngjorde i september at de inngikk en samarbeidsavtale med Lexly. Nå opplyser de at Danske Bank er første partner i Norge. Poenget er å tilby digitale juridiske selvbetjeningsløsninger til bankens kunder.

– Dette er dokumenter som enkelt kan fylles ut av brukeren selv. Tjenesten omfatter foreløpig ektepakter, samboeravtaler, testamenter og fremtidsfullmakter. Målet er å tilby flere digitale tjenester innenfor andre rettsområder også, skriver Jørgen Jynge, Managing partner i Seland | Rödl Partner i en separat pressemelding.

Han mener tjenesten vil senke terskelen for folk flest, og gjøre det enklere å ta kontakt med advokat.

I flere land

Lexly har drevet med nettløsninger for juridiske tjenester siden 2004, og oppgir å ha 40 jurister ansatt ved hovedkontoret i Stockholm. Siden 2020 har de etablert seg i Finland, Brasil og Danmark. I tillegg opererer de under et annet varemerke i Danmark. Målet er nå å etablere fysisk tilstedeværelse også i Norge.

– Vi skal ha et kontor i Oslo og bygge opp virksomheten slik vi har bygget den opp i Sverige, skriver Lexlys norgessjef Erik Nordenborg.

Lexly oppgir å samarbeide med rundt 100 banker, forsikringsselskap revisjonsfirmaeer og «communities». Etableringen i det norske markedet skjer altså via Danske Bank, som ifølge pressemeldingen vil tilby denne løsningen til sine kunder fra i dag.