Sommeren 2016 endret regjeringen en forskrift, slik at borgere fra tredjeland ble tillatt å jobbe på norskregistrerte fly i interkontinental trafikk. Frem til da hadde kun personer med arbeidstillatelse i Norge kunnet ha slikt arbeid.

Endringen var en stor seier for Norwegian, som dermed lettere kunne bruke mannskaper fra andre, billigere, land.

Bakgrunnen var at Justisdepartementets lovavdeling mente den dagjeldende forskriften stred med EU-retten. Dette argumentet ble imidlertid skutt ned av Borgarting lagmannsrett sist uke, som etter et søksmål fra LO konkluderte med at det ikke finnes noe slikt krav i EU-retten.

Ingen ankemulighet

Konklusjonen kom forøvrig i en avgjørelse der staten samtidig vant i resultatet, slik at staten ikke har noen ankemulighet. Og LO, som tapte i resultatet men vant i premissene, kommer slett ikke til å anke.

Med EU-jussen ute av bildet, er det dermed nå primært et politisk spørsmål hvorvidt den liberale forskriften skal bli stående eller ei. Opposisjonen har dermed fått en sjeldent god juridisk mulighet til å presse regjeringen, en mulighet APs nestleder Hadia Tajik har grepet fatt i.

I et skriftlig spørsmål som ble innlevert før helgen, spør Tajik rett ut om forskriften nå vil bli endret tilbake slik den var tidligere:

«Kjem statsråden til å ta initiativ til at utlendingsforskriften no vert endra tilbake, ettersom Borgarting lagmannsrett har slått fast at det ikkje var motstrid mellom utlendingsforskriften og grenseforordningen, og det dermed ikkje er krav om å endre forskriften?»

Spørsmålet går til arbeidsminister Anniken Hauglie, som må svare innen mandag.

– Unndratt debatt

Leder for LO juridisk, Atle Sønsteli Johansen, var klar på hva han mente, da dommen fra Borgarting kom.

– Statsråden har tidligere sagt at det utelukkende var juridiske grunner til at forskriften ble endret, og at forskriften vil bli endret om det viser seg at endringen ikke var juridisk nødvendig. Regjeringen har lagt skylden på grenseforordningen, og unndratt seg en demokratisk og politisk debatt om hvilke regler vi ønsker å ha for tredjelandsborgere. Det får vi nå, sa Sønsteli Johansen.