Striden står om hvorvidt selskapet Star Entertainment krenker Warnes enerett til å bruke Harry Potter-varemerket ved å holde filmmusikk-konserter i Oslo og Bergen.

Som ledd i bevissikringen, har Warners advokater sikret seg et lydopptak fra en tilsvarende konsert i november. Opptaket ble gjort med en mobiltelefon i salen. Dette ville Star Entertainment ha avskåret som ulovlig bevis. Det fikk de, som Rett24 omtalte sist uke, ikke medhold i. Derimot fikk de medhold i at det skulle avspilles bak lukkede dører, ettersom det var å anse som en forretningshemmelighet.

Les: Warner Bros. går til sak for å få stoppet Harry Potter-forestillinger i Oslo og Bergen

Da dette ble kjent, valgte Norsk Presseforbund, sammen med Redaktørforeningen, å kontakte Oslo tingrett.

– Vi begjærte omgjøring fordi det fremsto som en åpenbart feil beslutning, og det er uheldig om det danner seg en praksis hvor terskelen for å lukke dørene for offentligheten legges så lavt, forteller Sindre Granly Meldalen, som er rådgiver i Norsk Presseforbund.

Oslo tingrett er, etter å ha tenkt seg litt om, enig. I en ny kjennelse skriver tingretten nå:

«Etter å ha vurdert saken på nytt er retten enig med pressen i at avgjørelsen om å lukke dørene under avspillingen av lydopptaket mangler lovhjemmel. I tillegg til at det kan reises spørsmål om et (mulig) ulovlig opptak fra en konsert utgjør en forretningshemmelighet er rettens fornyede vurdering at de ulike bestemmelsene om lukkede dører i tvisteloven § 22- 12 uansett ikke vil gi andre enn den som besitter beviset krav på hemmelighold. I vår sak er beviset lagt fram av Warner Bros og ikke av Star som har begjært lukkede dører.»

– Og det var fint å få avklart dette tidlig i denne saken, slik at medier som vurderer å dekke saken vet at det blir åpne dører også når dette beviset skal legges frem, sier Meldalen.

Rettsmøtet er berammet 1. og 2. februar.