40 søkere meldte seg da ledige embeter i Oslo tingrett ble utlyst i vinter, og i fredagens statsråd ble stillingene besatt i tråd med innstillingen fra innstillingsrådet. De fire nye dommerne i landets største domstol er:

  1. Helen Engebrigtsen, advokat i Orkla, tidligere advokat i Thommessen.
  2. Aina Mee Ertzeid, statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter, tidligere Økokrim og lang fartstid fra Lovavdelingen.
  3. Carsten Anker, seniorrådgiver i UDs rettsavdeling, bakgrunn som advokat i Kvale.
  4. Jon Fors-Skjæveland, forretningsjuridisk advokat i Hovedorganisasjonen Virke, medlem av Forbrukertvistutvalget.

I tillegg er tingrettsdommer ved samme domstol, Anette Barth, er utnevnt til ny avdelingsleder, mens Atle Torvund er utnevnt til ny dommer ved Oslo byfogdembete. Torvund kommer fra stilling som advokat hos kommuneadvokaten i Oslo.

Ytterligere utnevnelser som ble gjort fredag inkluderer blant annet:

  • Lagdommer ved Eidsivating lagmannsrett Nina Sollie er utnevnt til ny førstelagmann ved Eidsivating, der hun i dag er konstituert som lagmann.
  • Ole Andreas Uttberg er utnevnt til tingrettsdommer ved Follo tingrett. Han er advokat i Andenæs Aaløkken Veum, og har fra tidligere bakgrunn fra blant annet Hjort.
  • Tingrettsdommer i Stavanger Per Christian Arnesen og advokat i Larvik kommune Hilde Aas Valle er utnevnt til tingrettsdommere ved Vestfold tingrett. Ved samme domstol er tingrettsdommer Anders Nesheim utnevnt til nestleder.

Vestfold tingrett er nyopprettet fra nyttår, etter at fire domstoler slo seg sammen. Tidligere riksantikvar og PST-sjef Jørn Holme ble i fjor ansatt som domstolens første sorenskriver.

Se protokollen fra statsrådet her