Sakene Økokrim nå har tatt ut tiltale i, har utgangspunkt i en artikkelserie Dagens Næringsliv publiserte fra høsten 2017, om Oslo kommunes oppkjøp av  boligeiendommer. En rapport konkluderte med at kommunen hadde betalt alt for mye for boligene.

DNs journalister fikk i 2018 den i mediakretser høythengende SKUP-prisen for avsløringen.

De fem som nå er tiltalt, hadde på forskjellig vis roller i at eiendommer ble kjøpt opp, og deretter videresolgt til Boligbygg til langt høyere pris.

Oslo kommune tapte så sent som mandag denne uken et søksmål der de forsøkte å få penger tilbake.

Økokrim skriver i en pressemelding at en tidligere innleid konsulent for Boligbyggs kjøpsteam tiltales for passiv korrupsjon, det vil si at han skal ha mottatt en utilbørlig fordel. Samtidig er tre personer tiltalt for aktiv korrupsjon, ved at de skal ha betalt konsulenten skjulte vederlag i forbindelse med salg av eiendom til Oslo kommune. En femte person tiltales for hvitvasking, ved at han bistod med å overføre 1,1 million kroner fra en av selgerne til konsulenten.

Samtlige nekter straffskyld, og avviser at kommunen betalte overpris for eiendommene.

I tillegg til de fem som tiltales, har to advokater fått reaksjon som konsekvens av deres rolle som eiendomsmeklere i transaksjonene. Dagens Næringsliv skriver at den ene i fjor høst vedtok et forelegg på 50.000 kroner for brudd på eiendomsmeglingsloven, i tillegg til inndragning av utbytte på 90.144 kroner.

For den andre har Økokrim landet på en betinget påtaleunnlatelse.

– Min klient tar Økokrims beslutning til etterretning. Han er tilfreds med at Økokrims etterforskning har vist at han ikke hadde noen rolle i den såkalte Boligbygg-saken. Han har fått en påtaleunnlatelse for to mindre formalfeil knyttet til føring av sin oppdragsjournal som eiendomsmegler. Forholdet er bagatellmessig, og viser at Økokrim har «snudd alle stener» i denne saken, skriver forsvarer Sverre Lilleng til DN.