I september i fjor ble et rådyr påkjørt og hardt skadet i Notodden kommune. En ganske hverdagslig hendelse, normalt, men akkurat denne gangen endte det med oppslag i lokalavisen, politianmeldelse og tiltale.

Årsaken er at en lastebilsjåfør, som kom til åstedet kort tid etter ulykken, valgte å avlive det lidende dyret gjennom å rygge over dyrets hode med lastebilen. En annen tilfeldig forbipasserende sjåfør holdt rådyret fast, mens lastebilen rygget.

Annonse

Advokatfirmaet Nova søker advokat og advokatfullmektig

Trøstet rådyret

Lastebilsjåføren forklarte i retten at han oppfattet situasjonen på stedet som kaotisk og trafikkfarlig. En av grunnene var at et vitne, som tilfeldigvis var ute og gikk tur langs veien, holdt på med å «trøste» det kvestede dyret. Angivelig delvis ute i veibanen.

Lagmannsretten skriver:

«Det er beskrevet av både tiltalte og andre vitner under ankeforhandlingen at (vitnet) var «helt hysterisk» og at det ikke var mulig å snakke til henne om å la være å ta på rådyret. Selv har (vitnet) beskrevet at hun «trøstet, støttet og passet på» rådyret. Et vitne har beskrevet henne som «i en Disney-film» uten forståelse for at det dreide seg om et vilt dyr som var redd for henne.»

Retten skriver videre at det er alminnelig kunnskap at rådyr er svært redd mennesker, og at «enhver kontakt med mennesker vil gjøre dyret enda mer stresset og redd, og sånn sett utgjøre en pågående psykisk påkjenning for dyret».

Skrev til avisen

Den rådyrtrøstende kvinnen reagerte udelt negativt på at dyrets hode ble knust med lastebil. «Dette forblir en kveld og et syn jeg aldri vil glemme, etter en helgetur hjem til min kjære farmor og farfar her i Notodden», skrev hun etterpå, i en epost til lokalavisen Telen. Kvinnen var på dette tidspunktet student i Oslo.

Avisoppslaget førte til at både sjåføren og mannen som holdt dyret fast ble anmeldt, tiltalt og dømt for vold mot dyr, og for avliving på uforsvarlig måte.

I Telemark tingrett fikk lastebilsjåføren 16 dagers ubetinget fengsel, mens han som holdt fikk 24 dager. Kun sistnevnte valgte å anke. Dommen mot sjåføren er derfor rettskraftig.

Annonse

Fagsjef i seksjon for personalledelse

I går kom dommen

Mandag kom så dommen fra Agder lagmannsrett, med full frifinnelse som resultat. Lagmannsretten mener tiltalte i praksis ikke hadde mulighet til å la dyret «ligge i fred» i påvente av at viltnemnda, ettersom dyret uansett ikke lå i fred.

Egnede våpen var ikke tilgjengelig. Kjøretøy må, i enkelte nødstilfeller, kunne aksepteres som avlivningsmetode, skriver retten, og videre:

«Det er på det rene at avlivningen av rådyret var vellykket, og at det skjedde raskt ved første forsøk. Både B og tiltalte har forklart at de var helt sikre på at metoden med å rygge over hodet på rådyret ville fungere slik det var tenkt. Etter lagmannsrettens bevisvurdering er tiltaltes avlivning av rådyret og håndteringen av rådyret i forkant/i forbindelse med avlivningen, ikke i strid med at avlivning av dyr i en nødsituasjon i størst mulig grad skal skje på dyrevelferdsmessig måte.»

Ennå ikke innkalt

Resultatet er at lastebilsjåføren, som altså ikke anket, er rettskraftig dømt for noe lagmannretten mener ikke var straffbart. Statsadvokat Petter Sødal opplyser at mannen ennå ikke har sonet.

– Hovedproblemstillingen her var grensen for nødavlivning av dyrevelferdshensyn. Det var ikke en opplagt sak, og da den slapp inn til behandling i lagmannsretten ga vi derfor beskjed om at det foreløpig ikke skulle innkalles til soning for den av de tiltalte som ikke anket.

– Hva skjer med hans sak nå da?

– Først må påtalemyndigheten ta stilling til om denne avgjørelsen skal ankes. Men om den blir rettskraftig, så er det eventuelt opp til den andre domfelte å begjære gjenåpning av tingrettens avgjørelse. Med den nye opplysningen som denne dommen representerer, vil det kunne være grunnlag for gjenåpning, sier Sødal.

Annonse

Har du erfaring innenfor kapitalforvaltning og kan tenke deg å jobbe i Thommessen?

– Veldig fornøyd

Mannen som anket ble forsvart av advokat Øystein Slettebø.

– Vi synes avgjørelsen er riktig. Klienten min er veldig fornøyd med å ha blitt hørt og trodd, sier Slettebø.

Saken har vakt stort engasjement i lokalmiljøet på Notodden, og i lokale medier. Den rettskraftig domfelte sjåførens forsvarer, Wenche Kåsa, opplyste mandag til Rett24 at hun vil ta kontakt med klienten om utviklingen i saken.

Rett24 retter: I en tidligere versjon av denne artikkelen var tingrettens straffutmåling for de to tiltalte byttet om.