Trond Eirik Schea var ved Økokrim i 22 år, de siste ti som øverste leder. I fjor sommer meldte han overgang til Riksadvokatembetet. Siden da har Hedvig Moe vært konstituert som sjef, samtidig som prosessen med å finne ny leder har dratt ut i langdrag. Først i februar i år ble stillingen utlyst, etter at det blant annet var blitt diskutert om stillingen skulle gjøres om til en åremålstilling.

At Hedvig Moe ikke ville søke jobben, kunngjorde hun allerede i februar. Nå er søknadsfristen ute, og tirsdag fikk Rett24 innsyn i søkerlisten. Den var kort. Foruten to søkere uten relevant bakgrunn, er det kun to søkere på listen. Begge er menn, og begge er unntatt offentlighet.

Advokater?

Normalt pleier søkerne til politimesterjobber å være tilgjengelige på offentlige søkerlister. For eksempel var samtlige seks søkere til stillingen som politimester i Oslo i høst, offentlige. Alle disse var imidlertid offentlige tjenestemenn, som normalt ikke gis unntak fra offentlighet på søkerlister. På samme måte gis det normalt heller ikke unntak fra offentlighet til offentlige tjenestemenn som søker dommerstillinger.

En gruppe som derimot konsekvent pleier å få unntak fra offentlighet på søkerlister, er advokater. Den hemmelige søkerlisten kan dermed bære bud om at det er to privatpraktiserende advokater som kjemper om sjefjobben i Økokrim, uten at Rett24 besitter noen konkret informasjon som underbygger dette. 

Seksjonsleder Frode Aarum i Politidirektoratet sier at unntaket fra offentlighet er vurdert individuelt for den enkelte søker.

– For enkelte søkere kan det medføre vesentlige utfordringer om det blir kjent at de søker en ny stilling. Dette kan for eksempel gjelde hensyn til klienter og kunder, eller i forhold til nåværende arbeidsgiver og medarbeidere. Politidirektoratet har for disse to søkeres vedkommende kommet til at det foreligger grunnlag for å unnta de fra den offentlige søkerlisten, sier Aarum i en epost.