Det bekrefter hans sønn Trygve Staff overfor Rett24 søndag.

Tor Erling Staff ble født 22. februar 1933. Han ble cand.jur i 1958, og fikk møterett for Høyesterett allerede i 1967. Gjennom sine 60 år som jurist gjorde Staff seg kjent som en evig forsvarer av holdninger, handlinger og mennesker som få andre ville forsvare, og som ellers stort sett ble møtt med fordømmelse, enten det gjaldt nynazister, pedofile eller voldtektsmenn.

I Håvard Rems biografi «Staff» fra 2007, fortalte han om hvordan han selv ble plukket opp av eldre menn som barn, og at han ikke opplevde dette som noen negativ opplevelse.

– Han var den siste av de store i sin generasjon. Han var en eksponent for det aktive forsvar, som Alf Nordhus startet. At man ikke godtok alt påtalemyndigheten la frem, og kom med egne vitner. Han var en mer aktiv forsvarer for klienten enn det som var vanlig før sier Aftenpostens rettskommentator, Inge D. Hanssen, til Aftenposten.

Staff sovnet stille inn på sykehjem, etter en tids sykdom.