Nordisk institutt for sjørett sendte sommeren 2018 en innstilling til Programråd for Master i rettsvitenskap med forslag om at konkurs- og panterett ikke skal bli videreført. Til tross for protester fra det juridiske studentutvalget (JSU), ble instituttets forslag stående hos programrådet. Nedleggelsen av faget er et resultat av fakultetets prosess med å kutte ned på antall valgemner studentene kan velge mellom. 

Annonse

Elden Advokatfirma søker flere advokatfullmektiger i Haugesund

Bekymret professor

Professor Erik Røsæg har undervist i konkurs- og panterett ved Universitetet i Oslo siden begynnelsen av 90-tallet. Han uttrykker bekymring for studentene som ikke lenger vil få muligheten til å studere faget.

erik røsæg
Professor Erik Røsæg (foto: UiO)

– Jeg er veldig bekymret for studentene ved Universitetet i Oslo. Ved universitetene i Bergen og Tromsø er dette fortsatt store, obligatoriske fag. Hvordan kan et forretningsadvokatkontor ansette studenter fra Oslo når Bergen- og Tromsøstudentene har betydelige større kunnskaper om temaet, spør Røsæg.

Røsæg sier det er riktig av fakultetet å kutte ned på antall valgemner. Han mener likevel at nedleggelsen av konkurs- og panterett er et feilgrep. 

– Dette er et fag med lange tradisjoner og som er av stor samfunnsmessig betydning. Hver gang det inngås en forretningsforbindelse, bør man vite hva som skjer dersom vedkommende går konkurs. Da er det en fordel å ha studert konkurs- og panterett.

Studentene kritiske

Som begrunnelse for beslutningen om å nedlegge konkurs- og panterett skriver nordisk institutt for sjørett at «konkurs- og panterett innstillast endå det har bra oppmøte fordi det ikkje står så sentralt i dei særskilte faglege satsingane på instituttet».

Mads Fredrik Baardseth, ansvarlig for prinsipielle spørsmål i juridisk studentutvalg, er skeptisk til nedleggelsen.

– JSU mener at det er for snevert å bare ta hensyn til de faglige satsingene på instituttet. Vi savner en vurdering av det praktiske behovet for faget, både i rettslivet og hos studentene, så vel som etterspørselen og interessen for faget.

Baardseth tror noe av grunnen til at konkurs- og panterett ikke blir videreført er at selve faget er underlagt nordiske institutt for sjørett, mens store deler av fagmiljøet sitter på institutt for privatrett. I tillegg sitter ansvarlig faglærer for konkurs- og panterett på et annet institutt.

– Fagets tilknytning til de ulike instituttene kan ha ført til at ingen har følt tilstrekkelig eierskap eller har plassert vurderingen i en bredere kontekst.

Annonse

Ønsker du å spesialisere deg innen arbeidsrett?

Sunt med diskusjon

Inger Berg Ørstavik, førsteamanuensis ved institutt for privatrett, har undervist i konkurs- og panterett. Hun mener det er sunt med en diskusjon rundt jusstudiets samfunnsoppdrag. Ørstavik påpeker at dette er en løsning som kun gjelder frem til høsten 2023.

– Konkurs- og panterett vil ikke tilbys som valgemne på universitetet i Oslo fra høsten 2019 til høsten 2023. Det betyr ikke at faget for alltid er ute av vår valgemneportefølje. Vi jobber for å ha en prosess hvor man får en tilstrekkelig diskusjon om den helhetlige porteføljen fakultetet kan tilby.