Konflikten mellom pensjonert professor Jo Hov og juridisk fakultet i Oslo startet daProgramrådet for rettsvitenskap, PMR, i 2019 besluttet at Hovs bok «Rettergang i sivile saker» ikke lenger skulle være på pensumlisten for studentene i Oslo. Det skulle derimot Anne Robberstads bok «Sivilprosess».

Rett24 omtalte sivilprosessdisputten her

I januar kom Sivilombudet til at professor Anne Robberstad var inhabil da hun uttalte seg om Hovs bok til ansvarlig faglærer Maria Astrup Hjort. Som følge av dette har PMR nå fattet et nytt vedtak i saken. Det innebærer at Hovs bok fra høsten av igjen vil være anbefalt hovedlitteratur i sivilprosess.

I tillegg har programrådet vedtatt at det skal gjøres en gjennomgang av fakultetets retningslinjer og praksis for fastsettelse av litteratur, opplyser studiedekan Marianne Jenum Hotvedt.

– Dette har vært en vanskelig sak, og jeg vil være tett på prosessen for gjennomgang av fakultetets retningslinjer og praksis for fastsettelse av litteratur. Det er viktig at det for fremtiden ikke knyttes tvil til hvordan vi gjør dette. Ut over det ønsker jeg ikke å kommentere saken, men viser til at UiO vil svare Sivilombudet innen fristen, sier Hotvedt.

Når gjennomgang av fakultetets retningslinjer og praksis er gjort, skal det så gjøres en full gjennomgang av litteraturen i sivilprosess.

Annonse

Are you ready to be part of a dynamic and rapidly expanding crypto company?

Settefagansvarlig

– Jeg mener dette gir et signal til studentene at boka er OK, og det er det jeg har kjempet for hele tiden, sier Hov, som var observatør under møtet onsdag.

– Etter mitt syn er det gjort et godt vedtak, og særlig bra er det at de skal gjøre en kritisk gjennomgang av måten pensumlitteraturen fastsettes på. Hittil har det i veldig høy grad vært slik at bukken har kvalitetssikret sin egen havre, og det bør det bli slutt på.

– Men er ikke det å fastsette pensum selve kjernen i hva en fagansvarlig skal gjøre, da? Og fagansvarlig vil vel regelmessig ha en bok selv. Siden man er blitt fagansvarlig, mener jeg?

– Jo, men når de har skrevet bok selv er det etter min mening ingen sak å oppnevne en settefagansvarlig. Eller man kan ha en fagfellevurdering, slik man har med vitenskapelige arbeider. Om du ser på Oslo og Bergen så bruker de nesten uten unntak den boken som fagansvarlig har skrevet selv. Slik var det også på min tid, skal sies, men den gang fantes det ikke andre alternativer i sivilprosess. Det er jo dessuten ikke alltid slik at den fagansvarlige har skrevet boken selv. At man er inhabil i forhold til sin egen bok, må være klinkende klart.

Støtte fra studentene

Juridisk studentutvalg i Oslo har ønsket seg Hovs bok på pensumlisten, og innhentet på eget initiativ en ekstern vurdering av Hovs bok. Den ble gjort av Christian Reusch, som konkluderte med at boken oppfylte læringskravene.

Ved Universitetet i Bergen har de samme problemstilling, uten at det så langt har medført åpne konflikter

– Avgjørelsen om hvilken litteratur som skal brukes hos oss ligger hos Studieutvalget. Skulle vi komme i en konkurransesituasjon som den som forelå ved UiO, har vi merket oss Sivilombudets avgjørelse, sier dekan Karl Harald Søvig.