Historien bak erstatningen sivilrettsforvaltningen nå har utmålt, er svært spesiell.

  • Våren 2008 ble den nå 34 år gamle mannen anmeldt for forsøk på voldtekt.
  • Høsten 2008 ble han dømt til ett års fengsel.
  • Da saken i 2009 kom til lagmannsretten, reiste forsvarer Ketil Magnus Berg habilitetsinnsigelse mot ett av lagrettemedlemmene.
  • Høyesterett forkastet innsigelsen med 3-2 stemmer.
  • Lagmannsretten dømte, som tingretten, mannen til ett års fengsel.

Deretter begynte avgjørelsene å gå i domfeltes favør. Forsvareren tok saken til Strasbourg som – i motsetning til Høyesteretts flertall – mente lagrettemedlemmet var inhabilt.

Se EMDs avgjørelse her

Etter anmodning fra forsvareren, ble saken deretter begjært gjenåpnet av Riksadvokaten. Under den nye behandlingen snudde det hele.

Først svarte lagretten nei på spørsmålet om straffskyld. Deretter forkastet lagmannsretten også de sivile kravene. Dette fordi retten mente man «ikke kan se bort fra muligheten» for at kvinnens voldtektsanklage var begrunnet i at hun ikke ville fortelle kjæresten om frivillig utroskap.

Mannen var i denne runden representert av Bergs kollega Knut-Ole Bakke Hansen.

Les frifinnelsen her

– Ble ikke tatt på alvor

Det var ingen vitner til hendelsen, og lagmannsretten gjør en omfattende gjennomgang av omstendighetene rundt hva begge de to sa til hvem, i den umiddelbare tiden etter hendelsen.

– Da jeg var i retten første gang var jeg rusmisbruker. Og jeg hadde mange andre saker gående. Jeg følte vel at de kanskje tenkte at, ja, har han gjort det, så har han sikkert gjort dette også. Men jeg trodde jo ikke at jeg skulle bli dømt, forteller mannen til Rett24. Han er i dag lettet over endelig å kunne legge det hele bak seg.

– Når var det du tenkte at dette kunne snu?

– Det var da jeg var i retten i andre runde. Da hadde jeg blitt rusfri, jeg var i jobb, og alt var ryddig. Da følte jeg at jeg ble tatt på alvor på en helt annen måte. Denne gangen hørte de liksom på meg. Det følte jeg ikke første gangen. Så da tenkte jeg at jeg kanskje kunne nå frem likevel, forteller mannen, som både sonet straffen og betalte oppreisningen han ble idømt.

– En påminnelse

I vedtaket sivilrettsforvaltningen nå har fattet, tildeles mannen 400.000 kroner i oppreisning for sine 173 dager bak murene. I tillegg får han 60.000 kroner i erstatning for pengene han ble pålagt å betale i oppreisning til fornærmede.

Ketil Magnus Berg
Forsvarer Ketil Magnus Berg.

Fra tidligere er han blitt tilkjent rundt 60.000 kroner av EMD.

I vedtaket skriver forvaltningen at «det er på det rene at statens vurdering var feil», og videre:

«I denne sammenheng er spesielt hensyntatt at kravstiller måtte bringe saken inn for EMD før norske myndigheter gjenopptok saken og frifant kravstiller.»

– Det er med tilfredshet jeg konstaterer at vår klient endelig kan legge dette marerittet bak seg. En uskyldig borger har sonet lang tid i fengsel. Selv om penger ikke kan reparere den uretten som er begått, er det prinsipielt viktig at staten på denne måten beklager krenkelsen, sier mannens prosessfullmektig gjennom alle disse årene, Ketil Magnus Berg.

– Saken er en påminnelse om at selv den normalt utmerket fungerende norske domstolen kan gjøre feil. Heldigvis har vi EMD som kan rydde opp. Jeg håper saken kan bidra til at dommere, aktorer og forsvarere alltid snur den ekstra steinen for å sikre at ingen uskyldige dømmes, sier Berg.