Det er Maurud selv som forteller dette i et intervju med VG.

Maurud er samber med likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm. Hun var arbeidsminister i 2012, da trygdeforordningen ble gjennoomført.

– Jeg synes jo også dette er fryktelig flaut, fryktelig ille, og så er det slik at denne håndteringen av disse sakene, det må jo skje hos Riksadvokaten. Det er riksadvokaten som kan beslutte gjenopptagelse av disse sakene. Der har jeg et personlig problem, fordi jeg lever sammen med ansvarlig statsråd som fremmet dette for Stortinget, sier Maurud til VG.

Riksadvokatembetet har formelt varslet departementet om inhabiliteten. Maurud har sin første da på jobb som riksadvokat i dag, første november.