Onsdag vedtok Justis- og beredskapsdepartementet at Najmuddin Faraj Ahmad, kjent som Mulla Krekar, skal utleveres til Italia. I en melding skriver departementet at utleveringsbegjæringen er behandlet av norske domstoler, og at det er rettskraftig avgjort at vilkårene for å utlevere Ahmad er til stede, og skriver:

«Departementet mener, i likhet med retten, at vilkårene for utlevering foreligger, og har 12. februar 2020 fattet vedtak om at utlevering av Ahmad skal finne sted. Vedtaket er ikke endelig da det kan påklages til Kongen i statsråd. Klagefristen er tre uker.»

Krekars advokat, Brynjar Meling, mener det er en trist dag for rettssikkerheten i Norge.

Annonse

Har du interesse for skjæringspunktet myndigheter og forbruker? Ønsker du å bidra til å finne gode løsninger?

– Skammens dag

– Jeg står og leser dette vedtaket nå. Det skal uansett påklages, men når det foreligger et endelig vedtak – om regjeringen velger å stå i denne manglende integriteten – så vil vedtaket bli rettslig overprøvd både i Norge og i Strasbourg.

– Vedtaket var vel ikke uventet, så jeg antar du har en plan?

– Ja, når vedtaket er endelig kommer vil til å begjære midlertidig forføyning om at det ikke skal effektueres før vi har fått en rettslig prøving av om vedtaket er gyldig. Jeg synes det er trist at Monica Mæland starter sin karriére som justisminister med å begå en så stor feil som dette.

– Hva er det du mener er feil med vedtaket?

– Hvis du skal godta at en person skal utleveres for forhold han eventuelt har begått i Norge, basert på en dom der han ikke har fått fremlegge bevis, ikke har fått oppnevnt advokat, og hvor domstolen i Italia ikke har hatt opptakene av de angivelige forholdene som skal danne grunnlag for en domfellelse for et terrorforbund, men basert seg på oversettelser som er direkte feil, da har du meldt fallitt som justisminister. Da har du akseptert at hverken Norge eller Italia er en rettsstater. Dette er en skammens dag for rettssikkerheten i Norge, og en trist dag for Mæland som justisminister, sier Meling.

Fire uker

Både Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett konkluderte i fjor med at vilkårene for utlevering var oppfylt, etter at italienske myndigheter formelt begjærte utlevering i fjor sommer. Høyesteretts ankeutvalg forkastet anken i midten av forrige måned.

Justisministeren møtte pressen i Stortinget onsdag, og opplyste der at vedtaket ville bli effektuert i løpet av fire uker, med mindre det blir påklaget.

– Dette er et enkeltvedtak som kan påklages, derfor kommer jeg ikke til å kommentere innholdet i vedtaket ytterligere nå, sier Mæland til VG.

Borgartings kjennelse om utlevering kan du lese her.