For et drøyt år siden opphevet Høyesterett Eidsivating lagmannsretts dom om opphavsretten til den berømte racerbilen fra Flåklypa Grand Prix.

Høyesterett konkluderte med at berg-og-dal-banen Il Tempo Extra Gigante ikke krenket Caprino Filmcenters opphavsrett til bilen, da den ikke hadde et tilstrekkelig forfinet kunsthåndtverksmessig uttrykk.

Etter opphevelsen har Eidsivating nå behandlet saken på nytt, denne gangen med fokus på om tivoli-attraksjonen krenker markedsføringsloven. Heller ikke her får Caprino Filmcenter medhold. I stedet ender de med saksomkostninger på ikke mindre enn tre millioner kroner for lagmannsretten.

Annonse

Legal Counsel / Juridisk Rådgiver

– Grunnleggende svakhet

Ifølge NRK er de samlede saksomkostningene for striden nå oppe i 17 millioner kroner. Og mer kan det bli. Caprinos prosessfullmektig, Tage Brigt Andreassen Skoghøy, sier han er ekstremt skuffet over at retten etter hans syn ikke tar stilling til de avtalerettslige spørsmålene i saken.

– Dette er en grunnleggende svakhet ved dommen. Det er tross alt avtalefrihet på dette området i Norge, og avtalene beskriver jo hvordan partene i fellesskap har ment å skulle operere sammen og overfor hverandre. Det står uttrykkelig at Caprino Filmcenter har enerett til å kommersialisere på Flåklypa Grand Prix mot å betale avtalte royalties til Aukruststiftelsen. Retten gjengir våre anførsler, men i premissene er det få spor av at det er drøftet. Dette er etter vårt syn en saksbehandlingsfeil det kan ankes over, og slik vi vurderer dommen nå, vil den bli anket til Høyesterett, sier Andreassen Skoghøy.

Håper på punktum

Hunderfossens prosessfullmektig, Aslak Runde, sier hans klient håper saken nå får sitt punktum.

– Det er en flytende overgang mellom drøfting etter markedsføringsloven og avtaletolkning, og jeg mener denne dommen står seg godt. Caprino har vel hele veien sagt at han anker, så jeg forventer vel det nå også. Men jeg håper jo dette er et punktum nå, etter fire runder i retten, sier Runde.

Les hele dommen her