"Jeg er - som tingretten og lagmannsrettens mindretall - blitt stående ved at opphavsretten til Sandemoses bearbeidelse er knyttet til det forfinede kunsthåndverksmessige uttrykk han har gitt filmbilen", skriver førstvoterende dommer Ringnes.

Dermed oppheves lagmannsrettens dom, der Caprino Filmcenter vant fram med kravet om at berg og dal-banen Il Tempo Extra Gigante krenket deres opphavsrett - attraksjonen er ikke tilstrekkelig forfinet i uttrykket til å krenke opphavsretten.

Les bakgrunn for saken her

Annonse

To dommerembeter i Norges Høyesterett

Traust

Eller som advokat Are Stenvik fra BAHR skrev i sitt sluttinnlegg: "Tingretten fant med rette at opphavsretten i filmbilen er begrenset til den kunsthåndverksmessige utføring som var et resultat av Bjarne Sandemoses individuelt skapende innsats. Dette kunsthåndverksmessige uttrykk gjenfinnes ikke i den trauste, industrifremstilte berg- og dalbanen."

Stridens kjerne var om berg- og dalbanen Il Tempo Extra Gigante i Hunderfossen er en bearbeidelse av filmbilen Il Tempo Gigante, som ble bygget av Bjarne Sandemose for Ivo Caprino, eller av eldre tegninger av samme bil, som ble tegnet av Kjell Aukrust.

Ny behandling

Høyesterett opphever lagmannsrettens dom, og saken vil derfor kunne komme til ny behandling basert på de premissene Høyesterett trekker opp i dommen.

- Nå må vi få satt oss ned og studert premissene i avgjørelsen, men saken vil komme til ny behandling i lagmannsretten opplyser senioradvokat Tage Brigt A. Skoghøy i Simonsen Vogt Wiig.