I 2016 kom det inn 3111 klager og forespørsler til Sivilombudsmannen. I fjor var dette tallet vokst til 3904.

Det er en vekst på 25 prosent. Og med en så stor økning i arbeidsmengden, gikk også saksbehandlingstiden til værs. Saker som ble tatt opp med forvaltningen, tok i snitt 146 dager å behandle i 2017. I 2018 spratt saksbehandlingstiden opp med 18 prosent, til 173 dager.

– En av grunnene til veksten er at Sivilombudsmannen er blitt mer synlig, og bedre kjent som ordning, sa leder av Kontroll- og konstitusjonskomitéen, Dag Terje Andersen, da ombudsmannens årsmelding ble presentert i går.

Nåløyet trangere

Dette var femte og siste gang Aage Thor Falkanger la frem årsmeldingen. Fra november går han tilbake til sin gamle stilling som dommer i Høyesterett. Han tar da over setet til Clement Endresen, som går av med pensjon. 

– Vi har i løpet av to år fått 25 prosent flere klager, mens bemanningen har stått så godt som stille. Vi tar det som et tegn på at folk vil bruke ombudsmannen, og vi prøver så godt vi kan å innfri forventningene. Hver saksbehandler hos oss arbeider mer effektivt enn noen gang, men konsekvensen må nødvendigvis bli at nåløyet blir trangere. Det vil si at vi må sile enda hardere enn før. Alternativet er enten lavere kvalitet i arbeidet eller lengre saksbehandlingstid, sier Falkanger.

Nektet å følge

En av problemstillingene årsmeldingen redegjør særlig for, er hvordan digitaliseringen påvirker allmenhetens innsyn i offentlige dokumenter. I forvaltningen foregår nå mye kommunikasjon på epost, ymse former for meldinger og innlegg i sosiale medier. Ikke minst har innsynsretten i elektroniske kalendre skapt mye diskusjon, etter at Dagbladet ba om innsyn i statsministerens Outlook-kalender.

Ombudsmannen konkluderte med at Dagbladet hadde rett til innsyn, noe som fikk SMK til å varsle en lovproposisjon for å hjemle unntak. Forslaget var på høring fjor sommer, men noen proposisjon har enn så lenge ikke materialisert seg.

Les forslaget og høringsuttalelsene her

Flere statsråder nektet lenge å bøye seg for ombudsmannens vurdering, og i årsmeldingen skriver Falkanger blant annet:

«Ombudsmannen har kritisert departementets manglende oppfølging av ombudsmannens uttalelse. For at ombudsmannens kontroll skal fungere, har Stortinget forutsatt at forvaltningen normalt skal følge ombudsmannens uttalelser og at ombudsmannens henvendelser skal gis prioritet. (...) Korrespondansen med departementet i denne saken etterlater et inntrykk av at departementet ikke har hatt til intensjon å forholde seg til ombudsmannens frister. Det er vanskelig for ombudsmannen å forstå at et departement kan opptre på denne måten.»

Les hele årsmeldingen her