– Bortvisning av EØS-borgere med grunnlag i korona-innreiseforbudet er ulovlig, og må stoppes umiddelbart. Det uttalte Stian Øby Johansen til Rett24 for to uker siden. Han er førsteamanuensis ved Senter for europarett, UiO.

Les: Mener Norge bryter EØS-avtalen med korona-bortvisninger

Bakgrunnen er at lovteksten i korona-innreiseforbudet gjør unntak for EØS-borgere som er bosatt i Norge, men tidligere i vår endret regjeringen definisjonen på «bosatt» til «folkeregistrert». Dette er en endring flere EØS-spesialister mener er klart i strid med EØS-retten.

Endringen har medført at for eksempel Kosta Stramarko (18), som VG har omtalt, ble bortvist fordi han hadde reiste til Østerrike for å delta i sin søsters bursdag. Han har bodd i Norge siden 2019, og var egentlig i ferd med å fullføre andre år på videregående skole.

Blir kunngjort snart

Rett24 ba for to uker siden departementet om å kommentere de EØS-rettslige innvendingene, uten å få noe svar. Frem til nå. Tirsdag formiddag opplyste statssekretær Lars Jacob Hiim (H) at det snart vil bli kunngjort en ny vurdering.

dsc3195.jpg
Statssekretær Lars Jacob Hiim. (Foto: Torbjørn Tandberg)

– Alle smitteverntiltak som er innført under covid-19-pandemien har store konsekvenser for de som rammes av dem, også innreiserestriksjonene. Derfor vurderer vi hele tiden om tiltakene er nødvendige og forholdsmessige. Vi vurderer nå endringer i vilkåret knyttet til hvem som anses bosatt i Norge, og dermed har rett til innreise. Utfallet av denne vurderingen vil bli gjort kjent om kort tid. Så er det selvsagt slik at norsk regelverk og praksis skal være i samsvar med våre EØS-rettslige forpliktelser. Da er det viktig å ta med at EØS-avtalen har regler som åpner for at det ut fra hensynet til folkehelsen kan gjøres inngrep i rettigheter som ellers ville gitt rett til innreise. Det kan være vanskelig å vite akkurat hvor de EØS-rettslige grensene skal trekkes under den pågående pandemien, særlig fordi vi ikke har hatt en slik pandemi i nyere tid, og at det dermed er begrenset med rettspraksis og tolkningsuttalelser å vise til, skriver Hiim i en epost.

Krav på erstatning

Førsteamanuensis Stian Øby Johansen sier han er spent på hva departementet vil si, men mener den praksis som er fulgt overfor personer med mer enn tre måneders opphold er et klokkeklart lovbrudd.

– De skriver jo ikke hva de tenker endre, men hva som bør endres er ganske opplagt. Praksisen må stanses helt umiddelbart, den er ulovlig. Jeg håper dessuten at de også gjør en grundig vurdering av praksis overfor de EØS-borgerne som ikke har oppholdt seg her mer enn tre måneder. Det generelle likebehandlingsprinsippet i EØS-avtalen artikkel 29 gjør at også denne praksisen er tvilsom. Og så må det jo legges til at selv om de legger om kursen nå, så er det mange som har lidd skade her. De vil ha et erstatningskrav på bakgrunn av det de er blitt utsatt for, sier Johansen, som har skrevet en gjennomgang av problemstillingen her.