Gjenopptakelseskommisjonen besluttet 17. juni enstemmig at det ikke er grunnlag for å gjenåpne Torgersen-saken.

Fredrik Fasting Torgersen ble i 1958 dømt for voldtektsforsøk og drap på 16 år gamle Rigmor Johnsen i Skippergata i Oslo. Fem ganger tidligere har han begjært gjenåpning av straffesaken, men alle er blitt avslått. 

Torgersen hevdet frem til sin død i 2015 at han var uskyldig.

Siste begjæring

På vegne av arvingene innga advokatene Cato Schiøtz og Pål W. Lorentzen ny gjenåpningsbegjæring 27. juni 2017. Begjæringen var i hovedsak begrunnet med at det etter en totalvurdering av bevismaterialet ikke er bevismessig grunnlag for at Torgersen var i Skippergata 6 B i Oslo, verken på tidspunktet for drapet eller på tidspunktet for brannstiftelsen.

Men heller ikke denne gangen fant altså kommisjonen grunnlag for gjenåpning.

– Jeg er skuffet over resultatet. Jeg mente vilkårene var til stede, og hadde dagens bevissituasjon vært bevissituasjonen i 1958, såå ville han blitt frifunnet. Men det er ikke kravet for gjenåpning, terskelen ligger høyere, sier Schiøtz.

Han sier de nå gjennomgår kommisjonens avgjørelse, for å vurdere om det er grunnlag for å gå til søksmål for å få kjent vedtaket ugyldig på grunnlag av saksbehandlingsfeil.

– Det som kommer til å skje er at vi vil gjennomgå kommisjonens avgjørelse, særlig med hensyn til lovanvendelse og saksbehandling. Her er det ting som vi har lyst til å se nærmere på. Hvis vi konkluderer med at det er grunnlag for det, vil vi spørre om arvingene om de ønsker å få prøvet kommisjonens avgjørelse for tingretten. Dette vil vi bruke sommeren, på, dette er jo ikke noen hastesak.

– Saken er nå begjært gjenåpnet seks ganger, hvor sannsynlig er det at det blir en sjuende runde?

– Det er ikke fristende nå å komme tilbake til kommisjonen med en ny begjæring nå. Hvis man ikke får opphevet denne avgjørelsen, så skal det nok noe til å gå tilbake til kommisjonen på nytt. Jeg tror ikke det er sannsynlig, sier Schiøtz.

– Klar sannsynlighetsovervekt

Den siste avgjørelsen fra kommisjonen er på nesten 300 sider, og gjennomgår nok en gang bevisene som førte til domfellelse for over 60 år siden.

Kommisjonen fremhever det som påfallende at det ble funnet fragmenter av avføring på Torgersen, særlig i bukselommen og på fyrstikkesken, avføring som i tillegg hadde likhetstrekk med avføringen funnet på avdøde og på åstedet.

«Kommisjonen mener dette fremdeles, med stor sannsynlighet, tilsier at Torgersen var på åstedet etter midnatt», skriver kommisjonen.

Det ble også funnet fem barnåler i Torgersens klær, som i både lengde og form matchet barnålene på det inntørkede juletreet som var påtent på åstedet. Drapet på Johansen skjedde tidlig i desember.

Kommisjonen mener barnålene med klar sannsynlighetsovervekt fortsatt utpeker Torgersen som gjerningsperson.

Hele avgjørelsen kan du lese her.