I protokollen fra det ekstraordinære statsrådet som ble holdt på Slottet i går, kan man lese at den nye justis- beredskaps- og innvandringsministeren heter Tor Mikkel Vara – med enkel «V».

warastatsråd

Etternavnet til den aktuelle politikeren har imidlertid i offentligheten aldri vært skrevet med annet enn W, hverken i mediene eller i oppslagsverk om ham. Også Statsministerens kontor bruker Wara:

warasmk
Fra SMK

Så langt kunne man derfor kanskje tro at Regjeringen var kommet i skade for å ta med seg en skrivefeil til Kongens bord. Det ville ikke vært første gang. På Stortinget viser det seg imidlertid at de har holdt seg lojalt til Kongens vedtak:

Warastorting

Som nyhetsleverandør innen sjangeren lov & rett, kan Rett24 opplagt ikke være bekjent av ikke å kunne navnet på landets justisminister, og redaksjonen oppsøkte derfor torsdag folkeregisteret, for å finne fasit. Der kunne man, noe overraskende, slå seg til ro med at justisministeren faktisk heter Vara:

waraskatt

Men da den nye statsråden torsdag ettermiddag sendte sitt første skriftlige svar til Stortinget, ble ting raskt både tungt og leit. For nederst i det forøvrig ganske interessante brevet, sto det da vitterlig:

warasign

Dermed så Rett24 ingen annen løsning enn å slå et slag for økt verdiskapning i offentlig sektor, ved å rette en forespørsel til Justisdepartementets informasjonsavdeling. Etter noen timer tikket følgende svar inn, på hva som egentlig er statsrådens virkelige navn:

«Det stemmer at statsrådens etternavn i folkeregisteret er skrevet Vara. Det er en av flere måter å fornorske det finske navnet Vaara. Men statsråden har brukt Wara, fordi hans far skrev det på den måten.»

Dette til generell informasjon.