Striden Ringerike, Asker og Bærum tingrett avgjorde tirsdag har utspring i organiseringen av Wilhelmsen-rederiet etter at Tom Wilhelmsen døde i 1978. Kontrollen i konsernet ligger i dag hos barnebarnet Thomas Wilhelmsen, mens de andre slektningens andeler er knyttet opp i aksjer uten stemmerett.

I søksmålet anførte slektningene at organiseringen har nektet dem tilgang til økonomisk utbytte, og at Thomas Wilhelmsen har «tvunget gjennom en enorm magasinering av overskuddskapital som det ikke er behov for i den operative virksomheten». Ifølge tingretten står det i dag over seks milliarder kroner på bok, som b-aksjonærene ikke får tilgang til.

Annonse

Vi styrker vårt gode fagmiljø med flere dyktige jurister

Dyrt

Tingretten avviser slektningenes anførsler oppløsning av selskapene fullstendig, og konkluderer med at det er dem selv som har «forsøkt å vanskeliggjøre forholdene som ledd i et forsøk på å komme ut av selskapsforholdet/få tilgang til underliggende verdier».

Når tvistegjenstanden er på milliarder av kroner, så blir gjerne sakskostnadene deretter. Thomas Wilhelmsen har vunnet saken fullt ut, og hans team fra Wiersholm har levert en kostnadsoppgave på 22,8 millioner kroner. Sett hen til omstendighetene mener retten at dette «må anses som rimelige og nødvendige utgifter i sakens anledning».

Hovedforhandlingen gikk over 19 rettsdager, og retten peker på at saksøkte har måttet besvare godt over hundre provokasjoner og spørsmål, om svært omfattende problemstillinger langt tilbake i tid.

Partshjelp

«Som følge av dette har det vært nødvendig for saksøktesiden å nedlegge et omfattende arbeid for å ivareta sine interesser, og det har også vært nødvendig med innhenting av spesialkompetanse. Timeprisen for slik spesialkompetanse er normalt høy», skriver tingrettsdommer Cicilie Røttum.

I tillegg til Wiersholms regning på 22,8 millioner, har advokater fra Schjødt, Gisvold og Wikborg Rein representert andre selskaper i Wilhelmsen-sfæren, som partshjelper. Disse har levert regninger på til sammen åtte millioner kroner. Dette mener tingretten av unødvendig mye, slik at erstatningen kappes med 30 prosent. Dermed blir saksøkernes regning til motparten omkring 28 millioner.

I tillegg kommer saksøkernes regning til deres egen prosessfullmektig. Dette var Nils-Henrik Petterson fra Glittertind, som ifølge dommen har levert en oppgave på drøyt 15 millioner kroner. Den totale regningen saksøkerne sitter igjen med etter første instans, blir dermed drøyt 43 millioner kroner.

Annonse

Advokat/advokatfullmektig i enhet for prosedyre

– Meningsløst

– Vi synes jo at det er ganske meningsløst at de skal stille med en hær av advokater som sier akkurat det samme. Det er klart en sak som dette blir ikke billig, det må man akseptere. Men hvorfor de skal stille med fire forskjellige advokatfirmaer er temmelig ubegripelig, sier Petterson.

Uten å ha konkludert mener han det er overveiende sannsynlig at dommen vil bli anket. 

– Vi er skuffet over dommen, men helt uventet er det jo ikke. Erfaringen er at man ofte må gå flere runder med denne type saker, sier Petterson.

Rett24 retter: I en tidligere versjon av denne artikkelen sto det feilaktig at tvisten var behandlet av Oslo tingrett.