Ekspert er med på Karnovs satsing innen utdanningsrett

Det er for lite oppmerksomhet og kunnskap om utdanningsrett, mener førsteamanuensis Jon Christian Fløysvik Nordrum ved Universitetet i Oslo.

Annonse fra

Fløysvik Nordrum satt i barnehagelovutvalget i 2012 og var leder i opplæringslovutvalget som leverte NOU 2019: 23 med forslag til ny opplæringslov før jul. Nå skal han kommentere samtlige lover innen utdanningsfeltet i Karnovs satsing på dette området.

– Opplæringslova er en svært viktig Iov som engasjerer stort. Det kom mange høringssvar, og utredningen er et av de mest leste dokumentene på regjeringens hjemmeside, sier Fløysvik Nordrum.

Gjeldende opplæringslov er fra 1998 og var primært en sammenslåing av flere lover. Utvalget, med Fløysvik Nordrum i spissen, har gjennom en grundig prosess tatt for seg hele regelverket.

– Vi var spesielt opptatt av grunnleggende prinsipper som elev- og skoledemokrati og selvstyre for kommunene. I tillegg har vi inkludert barn og unge i hele prosessen, slik at deres stemmer er hørt.

Han håper dette kan bli et eksempel til etterfølgelse for annet lovarbeid som påvirker denne gruppen. Fløysvik Nordrum forteller også at utvalget var opptatt av å skrive en lov som er lett å forstå for alle.

– Opplæringsloven er ikke bare juristenes lov, den angår først og fremst alle som jobber i og har en forbindelse til skole og opplæring. Derfor er det viktig at den er tydelig og lett å forstå.

Det mener han også gjelder de andre lovene innen utdanningsfeltet. Til sammen favner disse lovene veldig mange mennesker; barna i barnehagene, elevene i grunnskolen, studenter i høyere utdanning, deres foreldre og alle som jobber i sektoren.

– Likevel får feltet lite oppmerksomhet. Det er knapt med ressurser tilgjengelig. Det er marginalt med forskning på området og skrives lite om disse lovene. Derfor er det veldig bra at Karnov satser på dette området. Det er viktig å ha gode og systematiske tilnærminger til kildene. Det er et stort rettsinformasjonsbehov og det er flott at et forlag satser såpass sterkt som Karnov gjør.

Karnov Group Norway har inngått en unik samarbeidsavtale med Lovdata om å utvikle et digitalt oppslagsverk for juridisk litteratur, direkte integrert i Lovdatas plattform. Lansering av den digitale tjenesten, med blant annet kommentarer til de største og mest brukte lovene, forventes å skje i andre halvdel av 2021.

Les også

Tre nye dommer legger listen for samvær etter omsorgsovertakelse

  • Øystein Skotheim
  • Karl Rosén

Kommentar

Taksonomien og EUs nye portvoktere

Plenumskjennelsen om Acer: – Ikke en abstrakt prøving

EU-domstolen skjerper kravene til bruk av teledata i straffesaker

Tidligere Hjort-advokat med bredside etter permittering

Energiselskap vant mot staten – slipper å følge offentlighetsloven