Seksjonssjef søkes til Klagenemndssekretariatet

Arbeidsgiver:
Klagenemndsekretæriatet
Søknadsfrist:
2024-08-20

Er du en erfaren jurist som ønsker en spennende lederoppgave samtidig som du jobber med spennende juridiske problemstillinger? 

Ønsker du å kombinere en lederhverdag med spennende og komplisert juss? Klagenemndssekretariatet søker ny seksjonssjef for seksjon for energi- og medierett.

Dette er en unik mulighet til å få arbeide tett både med dyktige saksbehandlere internt i Klagenemndssekretariatet, og med dyktige nemndsledere og nemndsmedlemmer i Energiklagenemnda, Medieklagenemnda og Stiftelsesklagenemnda. 

Klagenemndssekretariatet betjener ni ulike klagenemnder: Klagenemnda for offentlige anskaffelser, Konkurranseklagenemnda, Medieklagenemnda, Stiftelsesklagenemnda, Lotterinemnda, Frivillighetsregisternemnda, Energiklagenemnda, Markedsrådet og Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementer. Organet er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. 

Bakgrunnen for opprettelsen av et felles sekretariat er et ønske om å tilrettelegge for en kostnadseffektiv drift av sekretariatsfunksjonen for ulike nemnder. Sekretariatet holder til i Bergen og har for tiden 26 ansatte. De 26 ansatte består av 21 jurister og 5 administrativt ansatte. Les mer på vår hjemmeside www.klagenemndssekretariatet.no.

Om stillingen:

Ny leder for seksjonen vil ha en sentral rolle i Klagenemndssekretariatet og være en del av ledergruppen i organet. Sentrale arbeidsoppgaver er å sørge for god saksavvikling på tvers av de ulike nemndene, høy kvalitet på de sakene som sendes nemndene og oppfølgning av saksbehandlerne i det daglige. 

Seksjonslederen har delegert fag- og personalansvar og rapporterer til direktøren. Som leder for seksjon for energi- og medierett blir du en av flere dedikerte fagpersoner som jobber sammen om oppgavene. Fortiden er det 4-5 jurister som jobber på denne seksjonen. Vi har et godt sosialt miljø og det er mye rom for diskusjon av saker og juridiske problemstillinger. som reises. Vi er opptatt avt kunnskapsdeling og å hjelpe hverandre på tvers av nemnder og seksjoner. 

Klagenemndssekretariatet er foreslått som sekretariat for nye nemnder og vil derfor sannsynligvis få flere nye arbeidsoppgaver i 2025. Vi ser derfor etter en engasjert og motiverende leder som ønsker å bidra til et organ i vekst.

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder: 

 • Ansvar for drift og saksavvikling i nemndene i samarbeid med nemndslederne.
 • Oppfølgning av saksbehandlerne.
 • God dialog med nemndsledere og nemndsmedlemmer. 
 • Planlegge og gjennomføre effektiv avvikling av sakene på tvers av nemndene.
 • Ansvar for kvaliteten på utkastene som sendes nemndene.
 • Bistå med mer generell drift av organet.
 • Bidra inn i ledergruppen

Hvem er du?

Du er en dyktig og ambisiøs jurist som motiveres av å skape resultater sammen med andre. Som leder er du samlende, inkluderende og synlig, og spesielt opptatt av å utvikle medarbeidere og å bygge en solid organisasjon.

Vi ser fortrinnsvis etter noen med ledererfaring, men dette er ikke et absolutt krav. Vi er en ung og dynamisk organisasjon og det er rom for å vokse inn i rollen.

Du har gjerne erfaring med offentlig klagebehandling, herunder erfaring med forvaltningsrettslige problemstillinger.

I stillingen er det viktig å utvise god rolleforståelse og inngi tillit hos nemndsleder og nemndsmedlemmer. For å trives og lykkes i jobben må du ha drivkraft og trives med effektiv saksbehandling. Du må være løsningsorientert, like samarbeid og motiveres av å hente frem det beste i dine medarbeidere. Videre krever jobben at du har en strukturert og målrettet arbeidsform. Jobben forutsetter at du er fleksibel og tilpasningsdyktig.

Søkerne vurderes utfra kvalifikasjoner, erfaring og personlige egenskaper. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Kvalifikasjonskrav:

 • Mastergrad i rettsvitenskap eller juridisk embetseksamen med gode akademiske resultater.
 • Minst fem års erfaring som jurist.

Det vil telle positivt om du har: 

 • Erfaring som advokat, dommerfullmektig eller saksbehandler fra offentlig virksomhet
 • Ledererfaring, enten med fagansvar eller personalansvar.
 • Erfaring innenfor regelverket for energirett, stiftelsesrett, offentlige tilskudd, forvaltningsrett eller opphavsrett. 
 • Gode analytiske evner og vilje til å raskt sette deg inn i komplekse juridiske problemstillinger.
 • Gode kommunikasjonsevner og evne til å tenke strategisk og langsiktig.
 • Høy arbeidskapasitet og grad av effektivitet i arbeidet. Du er innstilt på å yte ekstra i perioder med stor arbeidsbelastning og prioriterer riktig mellom arbeidsoppgavene.

Vi tilbyr:

 • Stilling som seksjonssjef i kode 1211. Lønn er avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. 
 • Et stort fagmiljø med kompetente medarbeidere innenfor mange ulike rettsområder i et organ med et viktig samfunnsoppdrag.
 • Et dynamisk miljø med dedikerte medarbeidere.
 • Gode utviklings- og karrieremuligheter. 
 • Fleksible arbeidstidsordninger, treningstid i arbeidstiden og tjenestepensjon i Statens Pensjonskasse
 • Lokaler sentralt i Bergen sentrum, med kantine og gratis treningssenter/treningslokaler

Andre opplysninger:

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, og bli positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

For oss er inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse. Prøvetiden er på 6 måneder.

Har du spørsmål om stillingen ta gjerne kontakt med:
Direktør Anneline Vingsgård på telefon 97472717 eller e-post [email protected].