Helle har avlagt doktoravhandling/PhD om konkurransereglene i EU- og EØS-retten som skranke for nasjonale styresmakter. Hun har tidligere blant annet vært dommerfullmektig, konstituert lagdommer i Gulating og universitetslektor ved UiB.