Sandvig fikk møterett for Høyesterett i 2019. Hun har nye erfaring fra menneskerettighetsfeltet, og har ført en rekke saker for Den europeiske menneskerettsdomstol. I 2016 prosederte hun blant annet storkammersaken A og B mot Norge, om dobbeltstraff. Sandvig har en LL.M. fra Harvard Law School, med spesialisering i klimarett og menneskerettigheter. Sandvig har tidligere vært journalist i Aftenposten.